Toelichting op congres

De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) organiseert ieder jaar een congres waarop belangrijke maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rond de positie van vrouwen aan de orde komen.

Dit jaar stond het congres in het teken van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Het congres vond plaats in Utrecht, zalencentrum Trianon, van 15.00-17.30 uur.

Petra Oden (Hoofd Juridische Zaken en Arbeidsvoorwaarden Rijksuniversiteit Groningen) was dagvoorzitter en gaf de aftrap.

Drie sprekers met bijzondere expertise over dit onderwerp hielden een voordracht.
Margreet de Boer, zelfstandig onderzoeker vrouw en recht, had een algemene beschouwing, met als centrale vraag ‘bestaat er een recht op (individuele) autonomie?

Hierna werd het onderwerp nader uitgediept in twee lezingen over het recht op vrijheid van partnerkeuze:
Joke Swiebel hield een voordracht over vrije partnerkeuze in relatie tot heteronormativiteit. Zij is jarenlang Europarlementariër geweest voor de PvdA en schonk in het bijzonder aandacht aan de Europeesrechtelijke aspecten.

Daarna hield Emma Ratia een voordracht over het gedwongen huwelijk. Emma Ratia is als onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken bij een rechtsvergelijkend onderzoek naar huwelijksdwang in vijf verschillende Europese landen. In haar bijdrage problematiseerde zij onder andere het begrip ’dwang’ aan de hand van voorbeelden uit het onderzoek.

Er was een geanimeerde discussie.