Verslag congres 2014

“Recht zonder M/V?” Het afschaffen van sekse als juridische categorie

Spannende middag en een nieuwe koers

Donderdagmiddag 13 november vond in Ottone te Utrecht het jubileumcongres van de Vereniging voor Vrouw en Recht, Clara Wichmann plaats. Gekozen was voor een prikkelend thema, waarover de meningen flink uiteen lopen: “Recht zonder m/v?” over het afschaffen van sekse als juridische categorie.  Kan dit, mag dit, willen we dit? En wat zijn de gevolgen?

In haar openingswoord keek de voorzitter terug op hetgeen de VVR de afgelopen 30 jaar heeft bereikt. Maar er is ook nog veel te doen. De komende maanden gaat de vereniging zich bezinnen op een nieuwe koers.

Daarna was er ruimte voor een tweetal speeches. Hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland, Mieke Aerts, plaatste het congresthema in historisch perspectief. Saskia Wieringa (hoogleraar Gender and Women’s Same-sex Relations Crossculturally) nam de bezoekers mee op een korte antropologische wereldreis. In andere landen blijkt de scheiding man/vrouw niet zo strikt. We zien drie, vijf, soms wel  26 categorieën. Er volgde een levendige debat over de kansen en bedreigingen van het afschaffen van de algemene registratie van sekse door de overheid. Aan de hand van drie prikkelende stellingen ontstond er een boeiende discussie tussen panelleden en zaal met name over de vraag óf en hóe seksediscriminatie dan nog te bestrijden is.

Een uitvoerig verslag met foto’s is in PDF toegankelijk:
Verslag Lustrumcongres Vereniging voor Vrouw en Recht