Toelichting op congres

Jaarcongres 2007

Op 4 oktober 2007 vond het jaarcongres plaats van de Vereniging voor Vrouw en Recht.

Het congres had als titel: ‘Is de vrouw haar ergste vijand? ‘

Voorafgaand aan het congres werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. De ALV is alleen toegankelijk voor leden.

Is de vrouw haar ergste vijand?

Willen vrouwen eigenlijk wel emanciperen? Willen ze wel dat mannen net zoveel (of meer) voor de kinderen gaan zorgen als zijzelf? Willen vrouwen wel tot het uiterste gaan om carrière te maken?

En in hoeverre dragen vrouwen zelf bij aan de stereotypen die er bestaan over mannen en vrouwen, en meer in het bijzonder, over migrantenmannen en migrantenvrouwen?

Het centrale thema voor het jaarcongres was de aanwezigheid van stereotypen in het recht en hoe deze door vrouwen ge(re)produceerd kunnen worden. De inleiding zijn via de links te vinden, zodra ze beschikbaar zijn.

Mr. Naema Tahir verzorgde de keynote speech. Zij is schrijfster van onder meer de non-fictie bundel "Een moslima ontsluiert" en het spraakmakende boek "Kostbaar bezit" over de seksuele rechten van de moslimvrouw.

Na de inleiding van Naema Tahir volgde een inhoudelijke bijdrage van mr.dr. Katinka Lünneman , met het personen en familierecht als specifieke invalshoek. Lünneman is senior onderzoeker bij het Verweij-Jonker Instituut.

De derde en laatste inleiding van de conferentie kwam voor rekening van mr.dr. Sarah van Walsum , haar bijdrage concentreerde zich op stereotypen in het vreemdelingen- en migratierecht. Van Walsum is senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tussendoor was er ruimte voor vragen en na afloop van de inleidingen volgde een levendig debat.

Programma jaarcongres 2007

14.30 uur: Zaal open voor het congres
15.00 uur: Inleiding Naema Tahir
15.30 uur: Inleiding door Katinka Lünnemann
15.50 uur: Inleiding door Sara van Walsum
16.15 uur: Pauze
16.30 uur: Discussie

17.30 uur: Borrel en Buffet

20.00 uur: Afsluiting