Toelichting op congresthema

Het onderwerp van het congres is geweld tegen vrouwen in oorlogs- en conflictsituaties. De Vereniging heeft dit onderwerp gekozen omdat vrouwen in oorlogs- en conflictsituaties zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden. Bovendien heeft gendergeweld een enorme impact op het leven van vrouwen. Oorlogsgeweld tegen vrouwen krijgt inmiddels meer aandacht in internationale rechtspraak, humanitaire hulpverlening en mensenrechtenorganisaties. Effectieve bestrijding van oorlogsgerelateerd gendergeweld laat echter nog steeds veel te wensen over.

Prof. dr. Annemiek Richters zal een inleiding houden over het thema vanuit een medisch antropologische invalshoek. Professor Richters is arts en medisch antropoloog en onder andere verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum als bijzonder hoogleraar Vrouwengezondheidszorg met speciale aandacht voor geweld. Vanuit haar ervaring met antropologisch onderzoek zal zij ingaan op de gevolgen van oorlogsgeweld voor vrouwen op lange termijn en waarom die in onderzoek en interventies vaak worden veronachtzaamd.
Vervolgens zal prof. dr. Liesbeth Lijnzaad de juridische kant van de problematiek belichten. Oud VVR-bestuurslid professor Lijnzaad is juridisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hoogleraar in de bijzondere leerstoel ‘de praktijk van het internationale recht’ aan de juridische faculteit van de Universiteit van Maastricht. Aan de bescherming in het internationaal strafrecht en oorlogsrecht en de verschillende internationale tribunalen (en de nog bestaande tekortkomingen hiervan) zal bijzondere aandacht worden besteed.
Prof. mr. Cees Flinterman treedt op als dagvoorzitter en zal tevens de rol van mensenrechtenverdragen onder de loep nemen. VVR-lid professor Flinterman is emeritus hoogleraar mensenrechten, tot eind 2010 lid van het VN Comité tegen vrouwendiscriminatie (CEDAW) en sinds 1 januari 2011 lid van het VN mensenrechtencomité.