Instantie: Rechtbank Arnhem, 27 maart 1996

Dochter 1 heeft in november/december 1994 (toen 27 jaar) aangifte gedaan vanseksueel misbruik, verkrachting, aanranding en moord/doodslag op ongeborenvrucht(en) door gedaagden, haar… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 22 februari 1996

Eiseres is van haar 9e tot haar 22e seksueel misbruikt door de man van haarzuster. Ook een andere zuster heeft over seksueel misbruik door gedaagdeverklaard.Gedaagde ontkent ieder… Lees verder

Instantie: College van Procureurs-Generaal, 22 januari 1996

Door een fout van het Openbaar Ministerie zijn mevrouw en meneer niet instaat geweest zich te voegen als beledigde partij in het strafproces tegen deverdachte van seksueel misbruik van… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 17 januari 1996

Appellante vordert een bedrag van ƒ 10 000 bij wijze van voorschot op de doorhaar, als gevolg van seksueel misbruik door geïntimeerde geleden materiële enimmateriële schade…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 14 december 1995

Gedaagde heeft seksuele handelingen met eiseres verricht. Hij meent datdeze feiten voortvloeiden uit een liefdesrelatie. Gedaagde was 27 jaar eneiseres was 11 jaar. De vordering van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Terneuzen, 31 mei 1995

Werknemer is op 15 augustus 1989 bij de stichting in dienst getreden alsdocent. In juni 1994 is hij op verzoek van de directeur ziek gemeld wegensoverspannenheid.De stichting heeft… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 12 mei 1995

Primair wordt gevorderd: ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegensdringende reden; subsidiair: ontbinding wegens veranderde omstandigheden. Inreconventie verzoekt Y een vergoeding… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Hilversum, 19 april 1995

Werkneemster is op 2 juli 1990 voor onbepaalde tijd in dienst getreden. Zijheeft op 17 februari een collega vertelt dat zij door verzoekster regelmatigwerd lastiggevallen. Verzoekster… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Bergen op Zoom, 19 april 1995

De kantonrechter is van mening dat de seksueel getinte opmerkingen geen rolmeer kunnen spelen omdat deze in 1993 zijn gemaakt en de werkneemster ditnooit eerder heeft aangekaart. Dat… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 13 april 1995

Geintimeerde is seksueel misbruikt door appellant, haar ex- partner.Hiervoor is hij veroordeeld. Het gerechtshof bepaalt de immateriele schadeop ƒ 10.000,- maar acht slecht ƒ… Lees verder