Studerende moeders en zwangere studenten

Utrecht, 17 november 2016 Opening Joke Swiebel, voorzitter VVR In haar welkomstwoord vertelt zij dat, hoewel Vereniging voor Vrouw en Recht een kleine vereniging is, zij zich blijft inzetten voor de rechtspositie van vrouwen, aldus ook voor studerende moeders. Onderwijs … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over uitbreiding herleving werknemerschap voor zwangere zelfstandigen, d.d. 28 augustus 2014

Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelenheid van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft: wetsontwerp verzamelwet SZW 2015 ( 33 988) uitbreiding herleving werknemerschap voor zwangere zelfstandigen Leiden, 28 augustus 2014 … Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 28 juli 2009

Universiteit maakt verboden onderscheid op grond van zwangerschap, door verzoek van zwangere student om een herkansing te mogen doen af te wijzen. De student kon vanwege haar zwangerschap niet… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, sector kanton, 8 oktober 2008

Niet toekennen bonus over periode met zwangerschapsverlof strijd met de wet. werkgever kent bonusregeling met variabele aanvulling op overeengekomen loon, afhankelijk van mate waarin netto winst,… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 11 juli 2008

Hoge Raad overweegt, kort gezegd, dat geen sprake is van onderscheid omdat een vrouw tijdens haar zwangerschapsverlof ook aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 2 april 2008

In de bodemprocedure die het proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Nederlandse vrouwelijke artsen en een aantal individuele artsen en advocaten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Nijmegen, sector kanton, 5 oktober 2007

Een werkneemster is sinds enkele jaren bij de Stichting in dienst als medewerkster groepsbegeleiding A. Op 6 juni 2005 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Ze heeft aangegeven dat ze een… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag, 21 juli 2007

Vanaf 1998 voorzag het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in een betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandig werkende vrouwen van 16 weken. Deze was ondergebracht… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 7 juni 2007

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 7 juni 2007 geoordeeld dat de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet mag worden meegeteld bij het berekenen van de periode… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 14 april 2007

Vrouw klaagt over de verzekeraar waarbij zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Hoewel zij haar eigen risicotermijn heeft verlaagd naar één maand,… Lees verder