Instantie: Rechtbank Utrecht, sector kanton, 8 oktober 2008

Niet toekennen bonus over periode met zwangerschapsverlof strijd met de wet. werkgever kent bonusregeling met variabele aanvulling op overeengekomen loon, afhankelijk van mate waarin netto winst,… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 11 juli 2008

Hoge Raad overweegt, kort gezegd, dat geen sprake is van onderscheid omdat een vrouw tijdens haar zwangerschapsverlof ook aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 2 april 2008

In de bodemprocedure die het proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Nederlandse vrouwelijke artsen en een aantal individuele artsen en advocaten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Nijmegen, sector kanton, 5 oktober 2007

Een werkneemster is sinds enkele jaren bij de Stichting in dienst als medewerkster groepsbegeleiding A. Op 6 juni 2005 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Ze heeft aangegeven dat ze een… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag, 21 juli 2007

Vanaf 1998 voorzag het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in een betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandig werkende vrouwen van 16 weken. Deze was ondergebracht… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 7 juni 2007

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 7 juni 2007 geoordeeld dat de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet mag worden meegeteld bij het berekenen van de periode… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 14 april 2007

Vrouw klaagt over de verzekeraar waarbij zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Hoewel zij haar eigen risicotermijn heeft verlaagd naar één maand,… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 10 januari 2007

Op 10 januari 2007 heeft de rechtbank Utrecht, enkelvoudige kamer, wederom een uitspraak gedaan over de vraag of een private verzekeraar – dit keer Fortis Verzekeringen Nederland –… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 5 december 2006

Dit oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) verdient extra aandacht omdat de Commissie verplichtingen oplegt om de gebleken structurele discriminatie in de toekomst te voorkomen. In… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 24 november 2006

Verzoekster is zelfstandig ondernemer. Zij heeft per 1 januari 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij verweerster, een verzekeringsmaatschappij. Ingevolge de polisvoowaarden… Lees verder