EHvJ: bij collectief ontslag hoeven zwangere vrouwen niet uitgezonderd te worden

Op 22 februari 2018 heeft het EHvJ in een Spaanse zaak bepaald dat het niet in strijd is met EU-recht als nationale wetgeving toelaat dat bij een met vakbonden uitonderhandeld collectief ontslag ook een zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap wordt ontslagen (met een bepaalde vergoeding). Duidelijk was dat het ontslag niets met de zwangerschap te maken had en dat was voor het Hof cruciaal.
Uitdrukkelijk stelde het EHvJ dat nationale wetgeving die een verdergaande bescherming bieden aan zwangere, pas bevallen en zogende werkneemster, eveneens in lijn is met het EU-recht.