Vrouwelijke zzp’er ontvangt alsnog € 5.600 compensatie

Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. Vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 kan alsnog een zwangerschapsuitkering worden aangevraagd. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 maart 2018 laten weten.
Verder maakte het ministerie bekend dat het geld vanaf januari 2019 wordt uitgekeerd.

Achtergrond van de regeling
Tot halverwege 2004 hadden zwangere zelfstandigen in Nederland recht op een zwangerschapsregeling (de WAZ/WAZO). Het vervallen van die regeling leidde tot veel kritiek.
In 2008 werd opnieuw een vorm van compensatie in het leven geroepen: de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Die gold echter niet met terugwerkende kracht. Dit was in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.
Na een jarenlange juridische strijd van een aantal vrouwen, de FNV, Vereniging voor Vrouw en Recht en Proefprocessenfonds Clara Wichmann, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen wal en schip vielen alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van € 5.600 per persoon/zwangerschap.

De regeling zelf is op 12 maart j.l. gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode is langer dan de drie maanden die oorspronkelijk aangekondigd waren. Dat is maar goed ook, want de zomervakantie valt er midden in.

Uitbetaling in eerste kwartaal 2019
De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd (en vóór 1 april 2019). Dat heeft te maken met belasting en toeslagen. De uitkering is immers inkomen dat bij het gewone (gezins) inkomen opgeteld wordt. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de belastingdienst, waardoor zeker gesteld wordt dat ze niet te veel aan toeslagen krijgen. SP kamerlid Jasper van Dijk heeft een motie ingediend om de betaling te versnellen en nog dit jaar te doen plaats vinden. De niet door andere fracties mee-ondertekende motie komt op 20 maart a.s. in stemming.
In de laatste berichten van het ministerie gaat het niet meer over ongeveer € 5.600, maar over exact € 5.600 (bruto).

Aanvragen bij het UWV
De compensatie moet worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van het uwv.
Er hoeft maar een beperkt aantal gegevens verstrekt. Enerzijds gegevens die noodzakelijk zijn voor communicatie en betaalbaarstelling van de compensatie, zoals naam, adres, woonplaats en rekeningnummer. Daarnaast gegevens die voor het UWV noodzakelijk zijn om vast te stellen of er recht bestaat op compensatie: eigen BSN alsmede het BSN van het betreffende kind, de geboortedatum van het kind(eren) en of ze in het geboortejaar (of geboortejaren) zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenoot waren. Meewerkende echtgenoten dienen tevens het BSN van hun echtgenoot op te geven. Het UWV checkt vervolgens bij de belastingdienst of aanvragers winst uit onderneming genoten, of overige inkomsten dan wel als meewerkend echtgenote opgevoerd waren.De regeling is nog niet bekend gemaakt, de exacte criteria zijn daarom nog niet kenbaar.
Het UWV zal de regeling uitvoeren. Daar zal de aanvraag ingediend moeten worden.