Brief aan Stichting van de Arbeid met wijzigingsvoorstellen voor de Handreiking Zwangerschap en Werk

De werkgroep Sociaal en Europees Recht is nagegaan welke passages in de Handreiking Zwangerschap en Werk vanuit juridisch perspectief verhelderd zouden moeten worden.

Op de digitale bijeenkomst over arbeidsongeschiktheid en zwangerschap was afgesproken dat de werkgroep tekstvoorstellen zou maken om de kern van het besprokene toe te voegen aan de Handreiking, inclusief bijlagen. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier.
De Handreiking zwangerschap en werk staat op de website van de Stichting van de Arbeid.

De brief van 14 april 2023 en de wijzigingsvoorstellen hieronder.

Brief tbv Handreiking StvdA

Wijzigingen in handreiking Zwangerschap en werk Stichtingvan de Arbeid_def