Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 juni 1996

De NS sluiten – bij het verlenen van kortingen op privé-reizen buiten deBenelux aan hun werknemers en hun partners – ongehuwde partners uit. Bijbinnenlandse reizen en reizen binnen… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 juni 1996

Verzoeker heeft op 19 juni 1995 bij de wederpartij gesolliciteerd naar defunctie van docent aardrijkskunde/geschiedenis. Naar aanleiding daarvan heefteen sollicitatiegesprek… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1996

Verzoeker is ongehuwd en woont samen met zijn eveneens ongehuwde zuster. Tot1 juli 1994 kwamen van de bij de wederpartij aangesloten werknemers alleengehuwden in aanmerking voor een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 mei 1996

De wederpartij heeft een kinderopvangregeling. Per 1 januari 1995 houdtdeze regeling in dat alleen vrouwen en alleenstaande mannen een vergoedingvoor de kosten van kinderopvang… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 november 1995

Verzoeker had een mannelijke partner. Deze partner is overleden op 30juli 1994. Tot 1 juli 1994 kwamen alleen de huwelijkspartners van dewerknemers in aanmerking voor een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 november 1995

Verzoeker heeft een mannelijke partner. Tot 1 juli 1994 kwamen alleengehuwde werknemers in aanmerking voor een nabestaandenpensioen. Sindsdeze datum kunnen werknemers die ongehuwd… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 november 1995

De wederpartij kent een pensioenregeling, die wordt beheerd door eenpensioenfonds. Verzoeker is niet gehuwd en heeft een mannelijkepartner. De pensioenregeling waaronder verzoeker valt… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 november 1995

Verzoekers werkgever is aangesloten bij een pensioenregeling. Dewederpartij voert voor verzoekers werkgever de onderhandelingen overeen aantal arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Ook… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 november 1995

Verzoekers werkgever is aangesloten bij de pensioenregeling die door dewederpartij wordt beheerd. Verzoeker is niet gehuwd en heeft eenmannelijke partner. De pensioenregeling waaronder… Lees verder

Instantie: Rb ‘s-Gravenhage, 24 oktober 1995

Bij het toelatingsbeleid op basis van gezinshereniging wordt onderscheidgemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Gehuwden dienen zeventig procentvan het minimumloon te verdienen,… Lees verder