Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 maart 1998

Een man werkt als amusementsmedewerker. Hij stelt dat de bedrijfsleidervan het bedrijf waar hij werkte hem de opdracht gaf om bezoekers van allochtoneafkomst te weren. Hij wenste daar… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Almelo, 29 januari 1998

De werkgever heeft het dienstverband verbroken nog voor indiensttreding vande werkneemster. De vrouw wijt dit aan haar zwangerschap. De werkgever steltdat de reden is dat werkneemster… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 31 december 1997

Verzoeker is aangesteld als ambtenaar. Hij heeft zich tijdens een doordegemeente georganiseerde outdooractiviteiten met andere collega's misdragen.Verzoeker en zijn collega's zijn… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 10 oktober 1997

Een vrouw heeft als ziekenverzorgster in een kinderziekenhuis gewerkt en isna overwerkt te zijn geraakt, in de WAO terecht gekomen. Het ziekenhuis heefthaar, na haar salaris gedurende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 oktober 1997

Verzoekster, van Nigeriaanse afkomst, is sinds 2 september 1996 alsmedewerkster in de huishoudelijke dienst werkzaam. Na een half jaar isdewerksfeer verslechterd. Er ontstond zelfs… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 juni 1997

Verzoekster werkt als ziekenverpleegkundige bij de wederpartij. Zij isgedurende langere tijd door een patiënt wegens haar afkomst gediscrimineerden bedreigd. Hierover heeft zij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 5 juni 1997

Een collega van L dient in 1995 bij de leiding van het Verpleegtehuis eenklacht in dat L zich in 1990 of 1991 tegenover een vrijwilligster schuldiggemaakt zou hebben aan seksuele… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 29 mei 1997

Larsson (werkneemster) is tijdens haar zwangerschap enige tijd ziek geweestwegens een met de zwangerschap samenhangende bekkeninstabiliteit. Na afloopvan het zwangerschapsverlof nam ze… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1997

Verzoeker werkt in het hotel van de wederpartij als voorman `public areaattendants' van de afdeling `housekeeping'. Hij is recent gedoopt volgens deSikh-religie en draagt in verband met… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 februari 1997

Verzoeker was werkzaam bij de wederpartij. Verzoeker is van mening dateen collega zich discriminerend tegen hem heeft uitgelaten in verband metzijn etnische afkomst. Hij heeft hierover… Lees verder