Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 maart 1998

Een Surinaamse vrouw solliciteerde naar de functie van medewerker documentatie.Zij is echter voor de functie afgewezen, volgens haar vanwege haar afkomst.De Commissie komt tot de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 februari 1998

Een vrouw solliciteerde via een uitzendbureau bij een bedrijf naar de functievan leidinggevend timmerman. Volgens de vrouw heeft het uitzendbureau haarafgewezen omdat het bedrijf waar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 februari 1998

Een vrouw solliciteerde op een interne vacature. Zij werd afgewezen voorde functie omdat haar partner reeds bij het bederijf werkzaam is. De vrouwis van mening dat het bedrijf hiermee… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 januari 1998

Een vrouw solliciteerde bij een gemeente naar de functie van medewerkeralgemene werkzaamheden gemeentelijke belastingen. Na een eerste gespreksrondeis de vrouw als enige uitgenodigd… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1997

Een man solliciteert als groepsleider bij een orthopedagogisch instituutvoor verstandelijk gehandicapte jongeren. Hij is afgewezen voor deze functieonder meer vanwege het feit dat hij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 december 1997

Een man solliciteerde bij een internaat voor thuisloze mannen naar de functievan invalkracht sociaal pedagogisch werker. De man werd afgewezen omdathij geen christelijke… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 11 november 1997

Een nationaal wettelijke regeling die vrouwen garandeert dat zij bij gelijkekwalificaties van mannen en vrouwen in de openbare dienst bij voorrangbevorderd worden, is onder bepaalde… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 oktober 1997

Verzoeker, van Iraanse afkomst, heeft gesolliciteerd naar de functie vanstukadoor. Hij heeft drie dagen op proef gewerkt. Daarna is hem meegedeelddat hij niet in dienst werd genomen…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 oktober 1997

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van verpleegkundige. Zijisvan mening dat zij is afgewezen omdat zij geen godsdienstige overtuigingheeft. De instelling stelt dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 september 1997

Verzoeker heeft bij een arbeidsbureau gesolliciteerd naar een vacaturevoorchauffeur/bezorger bij een groothandel in automaterialen. Verzoeker isdoorhet arbeidsbureau niet… Lees verder