Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 september 1997

Verzoeker heeft gesolliciteerd naar de functie van algemeen medewerkerunitadministratie. Hij is niet uitgenodigd en afgewezen. Verzoeker steltdatde reden hiervoor was dat hij van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 september 1997

Verzoeker heeft gesolliciteerd naar de functie van woonconsulent. Hij isnietuitgenodigd en afgewezen. Verzoeker stelt dat de reden hiervoor was dathijvan Marokkaanse afkomst is…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1997

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van beveiligings-receptioniste.Voor deze functie is het van belang dat er goed verstaanbaar Nederlandsmoet worden gesproken. Hier zou… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 15 mei 1997

Artikel 2 lid 1 en 4 van richtlijn 76/207 verzet zich tegen een nationalerechtsregel die bepaalt dat wanneer er minder vrouwen dan mannen werkzaamzijn binnen een relevante, hogere… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 mei 1997

Verzoekster is een belangenbehartigende organisatie in de zin van artikel 12lid 2 sub e AWGB, die heeft kennisgenomen van een personeelsadvertentie vande wederpartij. In de advertentie… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1997

Verzoekster is belast met de organisatie van het landelijkbevolkingsonderzoek borstkanker. Verzoekster is voornemens aan een mannelijkekandidaat voor de functie van laborant een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 april 1997

Een belangenorganisatie klaagt over een advertentie van een stichting voormaatschappelijke dienstverlening. In de advertentie staat dat de voorkeuruitgaat naar een Turkse man. De… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 april 1997

EG-richtlijn 76/207 verzet zich tegen bepalingen die het recht opschadevergoeding verbinden aan schuld en tegen bepalingen die, anders danoverige arbeids- en civielrechtelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 april 1997

De wederpartij is een uitzendbureau. Zij heeft in een personeelsadvertentiemelding gemaakt van een vacature met betrekking tot de functie vanschoonmaakmedewerker. Als functie-eis stelt… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 april 1997

De wederpartij is een uitzendbureau dat verantwoordelijk was voor de selectievan personeel. Verzoeker heeft naar aanleiding van een advertentie in dekrant gebeld naar de wederpartij om… Lees verder