Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1998

Verzoeker is van Turkse afkomst en wilde van de wederpartij een zaal hurenten behoeve van een familiefeest. De wederpartij deelde verzoeker mede dathij niet in aanmerking kwam voor de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker werkte als calculator bij een bedrijf op het gebied vaninternationale tentoonstellingsbouw. Bij het bedrijf waren 46 werknemers indienst. Verzoeker was de enige medewerker van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker is van Iraakse afkomst en heeft de Nederlandse nationaliteit.Verzoeker stuurde een open sollicitatie aan de wederpartij om in aanmerkingte komen voor de functie van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 26 maart 1998

Een man werkte bij een Rijksinrichting als inrichtingswerker. Op 6 augustus1995 werd hij ontslagen. De man meent dat zijn ontslag samenhangt met hetfeit dat hij een aantal malen heeft… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1998

Een moslimorganisatie wenst een schoolgebouw van een gemeente te kopenom daarin een moskeevoorziening te realiseren. De gemeente heeft de makelaaropgedragen het pand niet te koop aan te… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 maart 1998

Een Surinaamse vrouw solliciteerde naar de functie van medewerker documentatie.Zij is echter voor de functie afgewezen, volgens haar vanwege haar afkomst.De Commissie komt tot de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 maart 1998

Een Iraakse man met de Nederlandse nationaliteit werd na negen werkdagenin zijn proeftijd ontslagen. Volgens de man is hij bij het ontslag onheusbejegend. Ook heeft het bedrijf meerdere… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 1998

Een Marokaanse vrouw heeft op basis van een tijdelijk contract drie jaarvoor een bedrijf gewerkt. Haar contract is niet verlengd. Volgens de vrouwhangt dit samen met haar Marokkaanse… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 december 1997

Een vrouw draagt de zorg voor haar achtjarige kleinzoon. Zij en haar kleinzoonzijn van Surinaamse afkomst. Een burenruzie, waarbij de kleinzoon van devrouw betrokken was, leidde ertoe… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 december 1997

Verzoekster heeft bij een disco een praktijktest uitgevoerd waarbij eenallochtone en een autochtone groep jongeren kort na elkaar hebben getrachttoegang te krijgen tot de discotheek. De… Lees verder