Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 2000

Verzoekster is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als oproepkracht werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Op grond van de aard van de arbeidsrelatie werd verzoekster niet… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 2000

Verzoekster is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als oproepkracht werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Op grond van de aard van de arbeidsrelatie werd verzoekster niet… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 3 december 1999

Eiseres is tussen 1978 en 1992, in strijd met artikel 119 oud EG-Verdrag, uitgesloten geweest van de ondernemingspensioenregeling vanInnovam, omdat zij in deeltijd werkte. Zij… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 26 november 1999

Man verzoekt nihilstelling van de alimentatie. Hij stelt daartoe ondermeer dat de vrouw in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, nu zij eenvermogen van ongeveerƒ 500.000 heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 september 1999

De pensioenregeling van het Rode Kruis kende tot 1983 verschillendepensioenleeftijden voor mannen (65 jaar) en vrouwen (60 jaar). Appellanten,werkneemsters die sinds respectievelijk… Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 29 juli 1999

Via de klachtrechtprocedure dient eiser, gehuwd ABP-gerechtigde, een klachtin bij het Human Rights Committee tegen Nederland. Eiser meent dat gehuwdemannen, ingeval van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Wageningen, 26 mei 1999

Eiseres werkt van 14 september 1979 tot 1 december 1992 in loondienst alsassistent archiefmedewerkster bij gedaagde. Zij bouwt geen pensioen op. Depensioenregeling van werkgever bevat… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 9 mei 1999

De vrouw heeft van 1973 tot 1978 als schoonmaakster bij de gemeente gewerktop basis van een serie arbeidsovereenkomsten voor de duur van vijf maandenmet telkens een tussenruimte van 24… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 6 april 1999

Appellante heeft een verzekering afgesloten in de vorm van een beleggingsplantbv haar pensioenvoorziening. Als deze tussentijds zou worden afgekocht, zouzij ruim ƒ 15.000 ontvangen…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 december 1998

Verzoeker heeft een mannelijke partner met wie hij duurzaam samenwoont.Hij heeft een pensioenregeling bij de wederpartij. Tot 1 juli 1994 kwamenalleen gehuwde werknemers in aanmerking… Lees verder