Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1997

Verzoekers bewonen gezamenlijk een woning die verzoeker 1 van de wederpartijhuurt. Zij hebben verzocht om verzoeker 2 als medehuurder aan te merken,hetgeen door de wederpartij is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 april 1997

Verzoekster is lid van een schutterij, de wederpartij. De schietteams zijnverdeeld in een A-, B-, C-, en D-klasse. De indeling in de verschillendeklassen vindt plaats op basis van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 april 1997

Verzoekster is een rijksoverheidinstantie. Zij verzoekt om een oordeel eigenhandelen over haar kinderopvangregeling. Deze regeling houdt in dat vrouwenvoorrang krijgen bij het gebruik… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 1 april 1997

Verzoeker 1 organiseert danswedstrijden waaraan hij slechts paren vanongelijk geslacht wenst te laten deelnemen. Verzoekster 2 is een verenigingdie in haar wedstrijdreglement heeft… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 maart 1997

Verzoeker was als bij de wederpartij in dienst als produktiemedewerker.Verzoeker is moslim en uit deze geloofsovertuiging door vijf maal per dag tebidden. Deze gebeden vonden plaats… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 maart 1997

De wederpartij stelt beurzen voor onder andere studie ter beschikking aanhaar leden. Deze beurzen worden voldaan uit een nalatenschap, waaraan devoorwaarde is gesteld dat de toekenning… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 februari 1997

Verzoekster was als uitzendkracht werkzaam bij de wederpartij. Verzoeksteris moslim en uit deze geloofsovertuiging door het dragen van een hoofddoek.Verzoekster werd tijdens de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 februari 1997

Verzoeker is CAO-partij namens werknemerszijde bij de CAO voor de Handelsvaarttot 9000 Gross Tonnage. In deze CAO worden werknemers woonachtig in deFilippijnen en Indonesië van voor… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 februari 1997

Verzoekster is belijdend moslim. Zij draagt op grond van haar geloofsovertuigingeen hoofddoek. Uit vrees voor een vooringenomen houding bij een medewerkermet wie verzoekster zou werken,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1996

De wederpartij heeft in een personeelsadvertentie melding gemaakt van eenvacature met betrekking tot de functie van medewerker keuken. Als functie-eisstelt de wederpartij onder meer een… Lees verder