Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 27 oktober 1999

Op 1 september 1997 is P. voor de duur van 1 jaar in dienst getreden bijBenelux Press. Er is een proeftijd voor de duur van twee maandenovereengekomen. Bij indiensttreding heeft Benelux… Lees verder

Instantie: Bestuur Lisv, 24 augustus 1999

Beslissing op bezwaar, waarin een (tijdelijke) beleidswijziging van hetGAK wordt toegepast, inhoudende dat in geval van ziekte die aanvangt vóóringang van het zwangerschapsverlof,… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 20 juli 1999

Verzoekster is advocaat-stagiaire en zou per 4 september 1999 haar stageafronden. Zij is eind mei 1999 met zwangerschapsverlof gegaan. In verbandhiermee heeft de beroepsorganisatie van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 1999

Verzoekster kreeg via de Pedagogische Academie een stageplaats bij eenopenbare basisschool. Zij draagt vanwege haar geloofsovertuiging eenhoofddoek. De school besloot, kort na de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juni 1998

Verzoekers zijn werkzaam bij de Marechaussee. Volgens het Tenuevoorschriftvan de Marechaussee is het uitsluitend aan vrouwen toegestaan een oorknopjevan bescheiden afmetingen te dragen,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een instelling op bijzondere grondslag)gesolliciteerd naar een functie van universitair docentGodsdienstwetenschappen, een functie waarin zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoekster was werkzaam bij de wederpartij op basis van een interimfunctievervullingsovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalde dat de inlener deovereenkomst kan beëindigen in geval… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoekster is een politieke partij. Zij heeft bij de wederpartij eenaanvraag ingediend voor het openen van een zakelijke girorekening. Dewederpartij heeft dit geweigerd met een beroep… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amersfoort, 15 oktober 1997

Een vrouwelijke werknemer verdient minder dan haar mannelijke collega terwijlzij beiden hetzelfde werk verrichten. De kantonrechter oordeelt dat ersprake is van directe discriminatie…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 juli 1997

Verzoekster is werkzaam als zelfstandige en heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.Zij is zwanger. De verzekeraar verstrekt een uitkering in verband met zwangerschapmits de… Lees verder