Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 1999

Verzoekster kreeg via de Pedagogische Academie een stageplaats bij eenopenbare basisschool. Zij draagt vanwege haar geloofsovertuiging eenhoofddoek. De school besloot, kort na de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juni 1998

Verzoekers zijn werkzaam bij de Marechaussee. Volgens het Tenuevoorschriftvan de Marechaussee is het uitsluitend aan vrouwen toegestaan een oorknopjevan bescheiden afmetingen te dragen,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een instelling op bijzondere grondslag)gesolliciteerd naar een functie van universitair docentGodsdienstwetenschappen, een functie waarin zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoekster was werkzaam bij de wederpartij op basis van een interimfunctievervullingsovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalde dat de inlener deovereenkomst kan beëindigen in geval… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoekster is een politieke partij. Zij heeft bij de wederpartij eenaanvraag ingediend voor het openen van een zakelijke girorekening. Dewederpartij heeft dit geweigerd met een beroep… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amersfoort, 15 oktober 1997

Een vrouwelijke werknemer verdient minder dan haar mannelijke collega terwijlzij beiden hetzelfde werk verrichten. De kantonrechter oordeelt dat ersprake is van directe discriminatie…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 juli 1997

Verzoekster is werkzaam als zelfstandige en heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.Zij is zwanger. De verzekeraar verstrekt een uitkering in verband met zwangerschapmits de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 juni 1997

Aan verzoekster en haar vriendin is de toegang geweigerd op een door eenbedrijf georganiseerde presentatie van haar producten. Deze bijeenkomstbestond uit een diner en een demonstratie… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster was bij de wederpartij werkzaam in het kader van de opleidingverpleegkundige A. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode is verzoekstertoegetreden tot de Jehovah's Getuigen…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1997

Verzoekers stonden bij de wederpartij ingeschreven als woningzoekend. Tijdensde bezichtiging van een woning werd door de verhuurfunctionaris geïnformeerdnaar de wijze van samenwoning… Lees verder