Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 december 1997

Verzoeker is gescheiden en vader van een dochter. Zijn klacht richt zichtotde stichting waar de school, waar verzoekers dochter sinds de echtscheidingnaar toe gaat, deel van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 november 1997

Verzoekster is werkzaam bij een rijksuniversiteit. Als ambtenaar is zijparticulier verzekerd tegen ziektekosten. Van haar werkgever ontvangt zijdaarvoor een tegemoetkoming. Voor haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 november 1997

Verzoekster is werkzaam bij een rijksuniversiteit. Als ambtenaar is zijparticulier verzekerd tegen ziektekosten. Van de wederpartij ontvangt zijdaarvoor een tegemoetkoming. Voor haar… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 7 november 1997

Stichting opgericht ter uitvoering van de Rijksbijdrageregeling banenpoolsheeft een toeslag op het minimumloon uitbetaald aan de bij haar in dienstzijnde gehuwde banenpoolers die… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 oktober 1997

De rechtsontwikkeling is thans nog niet zover dat ongehuwd duurzaam samenlevenin juridische zin gelijk gesteld moet worden aan het huwelijk. Door hetonderscheid te gronden op het door… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 2 oktober 1997

De NS sluiten bij het verlenen van kortingen op privéreizen buiten de Beneluxaan hun werknemers en hun partners ongehuwde partners uit. Bij binnenlandsereizen en reizen binnen de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 juli 1997

Verzoekster vraagt een oordeel over eigen handelen. Zij werft en bemiddeltvrijwilligers voor uitzending naar ontwikkelingslanden. Zij bemiddelt nietten behoeve van personen met een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 juli 1997

Een gemeente verstrekt de Pas-65 aan inwoners die de leeftijd van 65 jaarbereikt hebben. Daarnaast verstrekt zij deze pas aan de gehuwden en duurzaamsamenwonende partner van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 juli 1997

Verzoekster werd als gehuwde vrouw tot 1 januari 1991 uitgesloten van deverplicht gestelde bedrijfspensioenregeling. De Commissie oordeelt datdewerkgever een verboden onderscheid… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 juli 1997

Verzoeker is werkzaam geweest in het kader van een project voor langdurigwerklozen, gefinancierd met behulp van de Melkert II-regeling. Verzoekerisalleenstaand, zijn collega gehuwd…. Lees verder