Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 april 1998

De UvA voert een voorkeursbeleid waarbij in de eerste ronde uitsluitendvrouwelijke kandidaten worden uitgenodigd die aan de functie-eisen voldoen.Op een vacature voor hoogleraar… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 24 maart 1998

Een slapende vrouw wordt in haar bed verrast door een nachtelijke indringer.De man doet zich voor als haar vriend en heeft vervolgens met de halfslapendevrouw geslachtsgemeenschap. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 30 september 1997

Het hof heeft in hoger beroep de verdachte ter zake van 'verkrachting,meermalen gepleegd' veroordeeld tot twee jaren en zes maanden gevangenisstraf.Het cassatiemiddel bevat de klacht… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 24 september 1997

In het tussenvonnis werd A toegelaten tot het bewijs dat groepsleider Hhaar seksueel heeft misbruikt in de periode van oktober 1979 tot eind maart1984. A heeft zeven getuigen doen… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 5 juni 1997

Een collega van L dient in 1995 bij de leiding van het Verpleegtehuis eenklacht in dat L zich in 1990 of 1991 tegenover een vrijwilligster schuldiggemaakt zou hebben aan seksuele… Lees verder

Instantie: Rechtbank Maastricht, 28 mei 1997

Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegensdoodslag, verboden wapenbezit en het ten onrechte verslepen van het lijk.Devrouw schoot haar ex-vriend neer en… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 10 maart 1997

De verdachte is verkrachting van een vrouw tijdens haar slaap tenlastegelegd. Hij had zich onder andere voorgedaan als haar vriend. Hiervan wordtde verdachte door de rechtbank… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 5 februari 1997

A stelt in het voorjaar van 1990 of 1991 tijdens een lunchpauze door eengroepsleider te zijn verkracht en ook nadien geregeld handtastelijkheden vanhem te hebben ondervonden. Als gevolg… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 4 november 1996

De moeder heeft schadevergoeding gevraagd bij het schadefondsGeweldsmisdrijven omdat jegens haar zoon door zijn vader een zedenmisdrijf isgepleegd. Zij heeft geen aangifte bij de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 18 juli 1996

Het betreft hier een vrouw die van haar broer een schadevergoeding vordertop grond van sexueel misbruik tijdens haar jeugd. De Hoge Raad (RN 1996,542) wijst in haar uitspraak op het… Lees verder