Instantie: Rechtbank Almelo, 5 juni 2001

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat hij als werkgever meerdere vreemdelingen over verschillende perioden arbeid heeft laten verrichten zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning. D. voert… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Haarlem, 19 december 1997

Eiseres heeft een aanvraag ingediend om verlening van een verblijfsvergunningmet als doel het verrichten van arbeid als zelfstandige. Eiseres is werkzaamals zelfstandig gevestigd… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 december 1997

Verzoeker, van Marokkaanse afkomst, is op basis van een inleenovereenkomstwerkzaam geweest als assistent-helpdeskmedewerker. Verzoeker meent datbij deontheffing uit zijn functie… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 september 1997

Verzoeker heeft bij een arbeidsbureau gesolliciteerd naar een vacaturevoorchauffeur/bezorger bij een groothandel in automaterialen. Verzoeker isdoorhet arbeidsbureau niet… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 augustus 1997

Verzoeker exploiteert een benzinestation. Een van zijn werknemers (debelanghebbende) wil ouderschapsverlof opnemen. Over de wijze waarop hetouderschapsverlof kan worden ingevuld… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 juli 1997

Verzoekster vraagt een oordeel over eigen handelen. Zij werft en bemiddeltvrijwilligers voor uitzending naar ontwikkelingslanden. Zij bemiddelt nietten behoeve van personen met een… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag, 1 juli 1997

Een Tsjechische vrouw heeft een vergunning gevraagd tot verblijf met alsdoel het verrichten van arbeid als zelfstandig prostituée en wegens klemmenderedenen van humanitaire aard. Dit… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 26 maart 1997

Eiseres is in dienst bij MacDonald's. Haar werktijd is variërend van 08.30tot 16.30 uur en 17.00 tot 01.00 uur. Zij is sinds begin 1996 moeder van eendochter en zij voedt haar alleen… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Leiden, 31 juli 1996

De werkgever (restaurantbedrijf) weigert de vrouw haar eigen werk als kelnerte laten doen omdat zij zichtbaar zwanger is. De werkgever stelt dat degasten geen prijs stellen op bediening… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Leiden, 31 juli 1996

Een zwangere vrouw mocht op grond van haar zwangerschap haarkelnerwerkzaamheden in een restaurant niet meer voortzetten. Wel mocht zijbuffetwerkzaamheden uitvoeren omdat haar dikke buik… Lees verder