Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 9 februari 2001

Uitgangspunt is dat de onderhoudsverplichting tussen (gewezen) echtgenotenhaar rechtsgrond vindt in de levensgemeenschap zoals die door het huwelijk isgeschapen. Niet juist is dat een… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Zutphen, 8 november 2000

Partijen zijn ex-echtgenoten. Eiser is alimentatieplichtig ten aanzien vangedaagde en de twee minderjarige kinderen. In verband met eenalimentatieachterstand heeft gedaagde executoriaal… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 18 oktober 2000

J. is in beroep gekomen van een beschikking waarbij is bepaald dat hijten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen ƒ 250 per kind per maandaan N. moet betalen.J. heeft een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 18 oktober 2000

Bij de echtscheidingsbeschikking heeft de Rechtbank bepaald dat N. aanB. moet betalen ƒ 400 partner-alimentatie, en ƒ 400 kinderalimentatie tenbehoeve van de drie-jarige dochter… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Utrecht, 24 augustus 2000

Tussen partijen is de echtscheiding uitgesproken, waarbij kinderalimentatie is vastgesteld. In afwachting van een rechterlijke beslissing omtrent partneralimentatie, vordert de vrouw in kort… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 5 juli 2000

Na de scheiding van partijen is de man in de voormalige echtelijke woningblijven wonen. De boedel is nog onverdeeld. In de echtscheidingsbeschikkingis bepaald dat de man alimentatie… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 9 juni 2000

Partijen hebben in een echtscheidingsconvenant vastgelegd dat hertrouwenof samenwonen van de vrouw geen invloed zal hebben op de door de man tebetalen alimentatie. Zij zijn daarbij… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 28 april 2000

Partijen waren er bij het opstellen van de alimentatie-overeenkomst in1991 vanuit gegaan dat de vrouw uiterlijk na vijf jaar in eigen onderhoudzou kunnen voorzien. Dit blijkt niet het… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 17 maart 2000

De rechter hoeft niet alle alimentatieberekeningen in zijn beschikkingop te nemen; wel moet uit de beschikking voldoende blijken van welke gegevensde rechter gebruik heeft gemaakt. Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 17 maart 2000

De man heeft verzocht tot nihilstelling van de door hem te betalen alimentatie.Daartoe heeft hij onder meer aangevoerd dat het vermogen van de vrouw eenniet verklaarde vermindering van… Lees verder