Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 11 oktober 2000

B. heeft seksuele contacten met D. gehad die mede gezien de jeugdige leeftijdvan D. en de overige omstandigheden van het geval, als maatschappelijkonbetamelijk en mitsdien als… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 8 september 2000

Uitleg van de overgangsbepaling van de wet van 7 juli 1994 (in werkinggetreden op 1 september 1994). Ter verbetering van de bescherming van minderjarigeslachtoffers van zedendelicten is… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 12 juli 2000

S. komt in hoger beroep van het vonnis van de kantonrechter Utrecht van 8 mei 1996. Hierin is verjaring van het recht op pensioenreparatie na discriminatoire uitsluiting in het verleden… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 5 juli 2000

Eiseres is in 1986 bij gedaagde (psychiater) in therapie gegaan. Partijenhadden elkaar vóór de behandeling leren kennen en gedaagde was verliefd opeiseres geworden. Gedurende de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 7 juni 2000

Appellante heeft schade door medische fout in 1956. De verjaring van devordering tot schadevergoeding begint te lopen op het tijdstip van hetschadeveroorzakend handelen. Slechts terzake… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 29 maart 2000

Verweerder was op grond van art. 119 EG-Verdrag gehouden om eiseres in de pensioenregeling te doen opnemen. Door aan die verplichting niet te voldoen heeft verweerder onrechtmatig nagelaten,… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 3 december 1999

Eiseres is tussen 1978 en 1992, in strijd met artikel 119 oud EG-Verdrag, uitgesloten geweest van de ondernemingspensioenregeling vanInnovam, omdat zij in deeltijd werkte. Zij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 4 november 1999

Eiser is tussen zijn zevende en zestiende jaar zeer ernstig (sadistisch)seksueel misbruikt door gedaagde; eisers zeven jaar oudere broer. Ruim dertigjaar later raakt eiser in een… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 25 juni 1999

Aanvang van de vijfjarige en twintigjarige verjaringstermijn van art. 3:310lid 1 BW. Verweerder spreekt in mei 1994 zijn vader, eiser in cassatie, aantot schadevergoeding wegens… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 10 juni 1999

Hoger beroep van president Rechtbank Amsterdam 11 juni 1998 (RN-kort 99/5,nr. 1096). Seksueel misbruik door psychiater. Eiseres vordert in kort gedingvoorschotten van ƒ 45.000 en… Lees verder