Instantie: Rechtbank Utrecht, 3 juni 2009

Seksuele intimidatie geen onrechtmatige daad, zelfs als klachtencommissie klachten gegrond heeft verklaard. Een vrouwelijke politieambtenaar, werkzaam bij het Asielzoekerscentrum te Utrecht, heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 2 mei 2007

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden, na een klacht over seksueke intimidatie, zonder toekenning van een vergoeding. Lees verder

Instantie: Rechtbank Leiden, sector kanton, 7 februari 2007

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op verzoek van de werkneemster (lerares). De arbeidsverhouding is verstoord geraakt door twee incidenten waarbij de directeur van de school de… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 25 januari 2007

Verzoekster heeft bij de bedrijfsarts van verweerster een klacht ingediend omtrent seksuele intimidatie gepleegd door een afdelingshoofd. Een door verweerster… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, sector kanton, 1 maart 2006

Werknemer heeft een door werkgever ingehuurde schoonmaakster een seksueel gericht voorstel gedaan. De… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 27 november 2002

Werkneemster heeft zich ziek gemeld na seksuele intimidatie. Door de Arbo-dienst en UWV-Gak wordt zij echter niet als arbeidsongeschikt aangemerkt. Zij heeft daarom geen recht op doorbetaling… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 14 november 2001

Seksuele intimidatie en verkrachting door leidinggevende. Nu laatstgenoemde de beschuldigingen gemotiveerd heeft betwist kan niet in kort geding een vordering tot betaling van (een voorschot… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 7 augustus 2001

Partijen werkten beiden bij een instelling voor sociale werkvoorziening. B.lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens; zijfunctioneert verstandelijk op het niveau van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 1 augustus 2001

Werkneemster is ter gelegenheid van een happy hour op haar afdeling seksueelgeïntimideerd door haar manager in het bijzijn van negen mannelijke collegae.Vervolgens is een vervelende… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2001

Nadat B. een klacht wegens intimidatie op het werk door R. had ingediend, isR. door de gemeente waar zij beiden werkten ontslagen. R. heeft daarnadiverse klachten over B. ingediend bij… Lees verder