Instantie: Rechtbank Rotterdam, 27 november 2002

Werkneemster heeft zich ziek gemeld na seksuele intimidatie. Door de Arbo-dienst en UWV-Gak wordt zij echter niet als arbeidsongeschikt aangemerkt. Zij heeft daarom geen recht op doorbetaling… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 14 november 2001

Seksuele intimidatie en verkrachting door leidinggevende. Nu laatstgenoemde de beschuldigingen gemotiveerd heeft betwist kan niet in kort geding een vordering tot betaling van (een voorschot… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 7 augustus 2001

Partijen werkten beiden bij een instelling voor sociale werkvoorziening. B.lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens; zijfunctioneert verstandelijk op het niveau van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 1 augustus 2001

Werkneemster is ter gelegenheid van een happy hour op haar afdeling seksueelgeïntimideerd door haar manager in het bijzijn van negen mannelijke collegae.Vervolgens is een vervelende… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2001

Nadat B. een klacht wegens intimidatie op het werk door R. had ingediend, isR. door de gemeente waar zij beiden werkten ontslagen. R. heeft daarnadiverse klachten over B. ingediend bij… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Harderwijk, 25 april 2001

Werkneemster, hoofd-caissière in een supermarkt, is seksueel misbruikt doorhaar werkgever, de eigenaar van de supermarkt. Deze is hiervoorstrafrechtelijk veroordeeld. Werkneemster… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2001

G. is in dienst geweest bij Van M. Naar aanleiding van een klacht (eind 1999)van G. over seksuele intimidatie en verkrachting door een leidinggevende M.heeft Van M. in juli 2000 het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 21 februari 2001

Eiseressen, werkzaam bij de gemeente Rotterdam, hebben ieder een klachtingediend over seksuele intimidatie door de heer P. Vervolgens heeft deklachtencommissie een rapport en advies… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 8 februari 2001

Appellanten hebben aan gedaagde strafontslag verleend wegens het aangaan vaneen seksuele relatie met een ondergeschikte. Hoewel de omstandighedenwaaronder de seksuele contacten… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 6 september 2000

De vordering van appellante tot schadevergoeding op grond van onrechtmatigedaad wegens seksuele intimidatie door een collega, wordt afgewezen omdat zijer niet in slaagt voldoende bewijs… Lees verder