Nieuwe uitspraken arbeidsrecht over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ontslag vakkenvuller op staande voet wegens grensoverschrijdend gedrag blijft in stand
In de kantine van een Rotterdamse supermarkt hebben vakkenvuller en zijn maat gedurende langere tijd allerlei seksueel getinte opmerkingen gemaakt tegen een vrouwelijke collega, die herhaaldelijk liet blijken er niet van gediend te zijn en hen tevergeefs vroeg te stoppen. Een andere collega maakte er een opmerking van. De dag er op wordt de jonge werknemer geschorst, waarna de supermarkt onderzoek doet naar het incident. Na een paar dagen is vakkenvuller op staande voet ontslagen en dat is even later schriftelijk bevestigd. Het ontslag blijft in stand. Dat de supermarkt in het bedrijfsreglement dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing is een uitvoerige omschrijving had opgenomen – afsluitend met de zin: In ieder geval accepteren wij geen enkele vorm van seksuele intimidatie – speelde uitdrukkelijk mee. De kantonrechter loopt alle vereisten voor ontslag op staande voet helder door.
ECLI:NL:RBROT:2023:11555

Niet verlengen arbeidsovereenkomst gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag werkgever (dickpic)
Werkgever (bestuur speeltuin) zegt werknemer aan de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Werknemer stelt dat het niet nogmaals voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, waaronder grensoverschrijdende app-berichten, inclusief dickpic. De kantonrechter is het daarmee eens en kent een billijke vergoeding toe van zes maandsalarissen, naast de transitievergoeding en proceskostenvergoeding.
ECLI:NL:RBNHO:2023:13609

Hof bekrachtigt ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen (seksueel grensoverschrijdend gedrag)
Werknemer is begeleider bij een thuiszorginstelling en werkt daarnaast als zelfstandige en plaatsvervangend imam. Na een klacht van de stagebegeleidster bij de leidinggevende van werknemer over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een stagiaire is deze op non-actief gesteld. De klacht is in een uitgebreide email bevestigd (opgenomen in r.o. 3.1.8). Diezelfde dag heeft een gesprek plaatsgevonden, waarvan een verslag is gemaakt (r.o.3.1.9).
Aanvankelijk was afgesproken dat partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar zouden gaan, maar daar is de werknemer van teruggekomen. In de navolgende procedure bij de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst ontbonden per datum beschikking (op de e-grond).
De werknemer voert zes grieven aan in hoger beroep, die allemaal worden verworpen. Het Hof rekent werknemer zwaar aan dat zijn handelwijze niet alleen seksueel grensoverschrijdend was, maar zich ook afspeelde tegenover de stagiaire, die zich in een afhankelijkheidspositie bevond.
ECLI:NL:GHSHE:2024:35

Hof Den Haag: verschuiving bewijslast bij vermoeden seksuele intimidatie alleen ten gunste van slachtoffer
De werkgever van de pleger van seksuele intimidatie (een locatie-directeur die zijn ondergeschikten seksueel grensoverschrijdend bejegende) is er met behulp van getuigenverklaringen in geslaagd het bewijs te leveren. Echter, volgens het Hof zijn de gedragingen wel zodanig ernstig dat een ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, maar niet zodanig ernstig verwijtbaar dat hem een transitievergoeding ontzegd kan worden.
ECLI:NL:GHDHA:2023:2332

Eva Cremers-Hartman, erelid van de VVR, schreef er in JAR 2024/31 een kritische noot bij.