Petitie verbetering wetgeving seksuele intimidatie

VVR-lid Mirjam Decoz nam samen met Alie Kuiper het initiatief om een petitie te organiseren met een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om snel ILO Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk te ratificeren. Verdrag 190 is in juni 2019 door de jaarlijkse Internationale Arbeids Conferentie aanvaard.
De VVR heeft de petitie onmiddellijk ondertekend. Het bestuur heeft ook leden opgeroepen de petitie te ondertekenen.
Petitie voor betere wetgeving tegen seksuele intimidatie