Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1997

Verzoeker klaagt over de CAO in zijn bedrijfstak. Op grond van de CAO geldteen kinderopvangregeling die alleen aan vrouwelijke werknemers een tegemoetkomingin de kosten voor… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1997

Verzoeker krijgt volgens de CAO (zie oordeel 97-67) geen tegemoetkomingin de kosten voor kinderopvang. Verzoeker meent dat de regeling in strijdis met de wetgeving gelijke behandeling…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1997

Verzoeker klaagt over de CAO in zijn bedrijfstak. Op grond van de CAO geldteen kinderopvangregeling die alleen aan vrouwelijke werknemers een tegemoetkomingin de kosten voor… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 15 mei 1997

Artikel 2 lid 1 en 4 van richtlijn 76/207 verzet zich tegen een nationalerechtsregel die bepaalt dat wanneer er minder vrouwen dan mannen werkzaamzijn binnen een relevante, hogere… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 april 1997

Verzoekster is een rijksoverheidinstantie. Zij verzoekt om een oordeel eigenhandelen over haar kinderopvangregeling. Deze regeling houdt in dat vrouwenvoorrang krijgen bij het gebruik… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 januari 1997

Verzoeker heeft naar aanleiding van een advertentie bij de wederpartijgesolliciteerd. De wederpartij hanteert een voorkeursbeleid voor ondermeer etnische of culturele minderheden. Bij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1996

Verzoeker, van allochtone afkomst, heeft vijf maal gesolliciteerd naar defunctie van buitendienstmedewerker bij de wederpartij en is steeds afgewezen.Het onderzoek is beperkt tot de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 november 1996

Verzoekster hanteert een voorkeursbeleid dat erop is gericht om het aantalvrouwen binnen het politiekorps te vergroten. Het voorkeursbeleid wordt inde praktijk regelmatig toegepast bij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 september 1996

Verzoeker heeft naar aanleiding van een advertentie van de wederpartij van 13mei 1995 gesolliciteerd naar de bewuste functie. Verzoeker is nietuitgenodigd voor een sollicitatiegesprek… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 juli 1996

Verzoekster heeft in augustus 1995 bij de wederpartij gesolliciteerd en isafgewezen. Verzoekster is van mening dat de allochtone afkomst van de anderesollicitanten doorslaggevend was… Lees verder