Instantie: Kantonrechter Nijmegen, 18 december 1998

Verzoek van werkgeefster om arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden.Werknemer werkt als agogisch werker waardoor hij regelmatig met jongerenwerkt. Werknemer is na het bekend… Lees verder

Instantie: Kantonrechter ‘s-Gravenhage, 26 augustus 1998

Werknemer, leraar, verzoekt gedeeltelijke ontbinding van zijnarbeidsovereenkomst omdat hij drie dagen per week wil werken om mede voorzijn drie kinderen te kunnen zorgen. Hij heeft een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker werkte als calculator bij een bedrijf op het gebied vaninternationale tentoonstellingsbouw. Bij het bedrijf waren 46 werknemers indienst. Verzoeker was de enige medewerker van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Haarlem, 17 maart 1998

Werkneemster heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Zij steltdat zij arbeidsongeschikt is geworden door de sfeer van seksuele intimidatiedie door de directeur is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 maart 1998

Een werkneemster in een duo-baan kon geen gehoor geven aan het verzoekvan haar werkgever om extra te komen werken. Zij kon geen opvang regelenvoor haar zieke kind. Wegens een verstoorde… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Lelystad, 18 februari 1998

Binnen het bedrijf is een onwerkbare situatie ontstaan omdat een mannelijkecollega zich in toenemende mate handtastelijk jegens eiseres en anderecollega's gedraagt. Eiseres wordt door… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 19 december 1997

W is 37 jaar en heeft achttien dienstjaren bij X. Er is eenconcurrentiebeding van kracht. X verzoekt ontbinding wegens schending vanvertrouwen, daaruit bestaande dat W meineed heeft… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 19 december 1997

X heeft samen met collega Y (ten aanzien van wie ook ontbinding is gevraagd)tijdens de nachtdienst in de kantine van Duyvis opmerkingen gemaakt over dekleding van een vrouwelijke… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 22 oktober 1997

Werkneemster heeft aansluitend op haar bevallingsverlof ouderschapsverlofgevraagd en gekregen, waarbij zij gedurende drie dagen per week werkte.Zij wil nu graag een vast dienstverband… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Haarlem, 30 september 1997

Werkneemster is in dienst bij werkgeefster als Operations Manager. Tijdenshaar zwangerschapsverlof wordt haar medegedeeld dat het operationele gedeeltevan het bedrijf naar Oostende… Lees verder