Rechtbank Noord-Holland, 11 juli 2019: Ontbinding arbeidsovereenkomst met PGB-zorgverlener

Een PGB-houdster verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen, dan wel verstoorde arbeidsverhouding, op de kortst mogelijke termijn, zonder toekenning van transitievergoeding.

De kantonrechter in Zaanstad overweegt dat het een arbeidsovereenkomst met een bijzonder karakter betreft, omdat bij een arbeidsovereenkomst tussen een zorgbehoevende particulier en een zorgverlener nog meer dan bij een reguliere arbeidsovereenkomst vertrouwen en een goede verstandhouding noodzakelijk is.
De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding toe vanwege de verstoorde arbeidsverhouding en komt tot de conclusie dat beide partijen daarin een aandeel hebben gehad. De transitievergoeding wordt toegewezen enige maanden loondoorbetaling. Beide partijen moeten eigen kosten dragen.

ECLI:NL:RBNHO:2019:6886