Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 december 1994

De wederpartij heeft in het kader van een reorganisatie besloten eenaantal medewerkers te ontslaan. Volgens verzoeker worden er hierdoormeer vrouwen dan mannen getroffen. Bovendien is… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 7 april 1993

De onderhavige PAS-regeling, die per 1 april 1993 bij ambv in werkingtrad, is in het kader van het zogenaamde leeftijdsbewuste personeelsbeleidvan de rijksoverheid tot stand gekomen. In… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 januari 1993

Personeelsadvertentie waarin om een 'Hoofd Juridische Zaken'gevraagd wordt. In de toelichtende tekst van de advertentie wordt explicietaangegeven dat men een man voor de functie zoekt…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 december 1992

Politieambtenaren die onregelmatige dienstendraaien ontvangen daarvoor een inconveniententoeslag.Uitgangspunt is dat daadwerkelijk op inconveniente tijdstippenverrichte diensten… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 december 1992

Politieambtenaren die onregelmatige dienstendraaien ontvangen daarvoor een inconveniententoeslag.Uitgangspunt is dat daadwerkelijk op inconveniente tijdstippenverrichte diensten… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 december 1992

Belanghebbende is voor 20 uur per week werkzaam bijde wederpartij. Als zij meer dan 20 uur per week werktontvangt zij naast de normale beloning geenoverwerkvergoeding. Medewerkers… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 27 oktober 1992

Schoolvoorbeeld van directe discriminatie. De Hotelschool maakt doorhaar fifty-fifty toelatingsbeleid direct onderscheid tussen mannen envrouwen; geen objectieve rechtvaardiging… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'zelfstandige orderbegeleider'gevraagd wordt levert strijd op met de Wet. In de advertentie is niet zowelmannelijk als vrouwelijke functiebenaming… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'vertegenwoordiger grafischebranche' gevraagd wordt levert strijd op met de Wet. In de advertentie isniet zowel de mannelijke als vrouwelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om 'offsetdrukkers' gevraagd wordt zonderde vermelding 'm/v' levert strijd op met de Wet. In de advertentie is nietzowel de mannelijke als vrouwelijke… Lees verder