Hoge Raad bevestigt afwijzing collectieve vordering Stichting Music#MeToo

De Stichting Music#MeToo wilde artiesten en hun producenten als getuigen onder ede laten horen over grensoverschrijdende en discriminerende teksten in hun muziek. Dit als voorbereiding voor een later tegen Warner Music in te stellen procedure.
De rechtbank had de vordering van de stichting toegewezen, maar Hof Arnhem Leeuwarden had het verzoek afgewezen omdat de stichting onvoldoende had aangetoond welke feiten en omstandigheden zij met de verhoren wilde bewijzen. De Stichting had volgens het Hof  onvoldoende belang bij de procedure tegen Warner Music.
De Stichting Music#MeToo had cassatie ingesteld.

In maart 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Hof terecht heeft beoordeeld of de stichting voldoet aan de wettelijke eisen voor een collectieve vordering en is het Hof terecht tot de conclusie gekomen dat de stichting op wezenlijke onderdelen niet voldoet aan bepaalde wettelijke vereisten zoals transparantie en representativiteit.
Zie het nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad, met ECLI-nummers van uitspraak en het advies van de Advocaat Generaal.