Verslag bijeenkomst Women’s Access to Justice, 1 juni 2017

In samenwerking met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en UvA leerstoel sociale rechtshulp organiseerde de VVR op 1 juni een themabijeenkomst over Women’s Access to Justice.

Aanleiding was CEDAW General Recommendation 33 on women’s access to justice (Algemene Aanbeveling 33 van het VN-Vrouwenrechtencomité over toegang voor vrouwen tot het recht). Doelstelling was nagaan of GR 33 aanknopingspunten biedt voor beleid en praktijk in Nederland.
Met een kleine 35 deelnemers was de zaal in de Oudemanhuispoort in Amsterdam nagenoeg vol. Er bleken zeker aanknopingspunten voor beleid en praktijk te zijn. Een link naar een uitvoerig verslag in PDF vindt u hieronder:
Verslag Women’s Access to Justice