Eva Cremers – Betogen voor Recht en Verandering

Op 26 juni 2014 verscheen bij Kluwer i.s.m. de VVR Betogen voor recht en verandering door Eva Cremers-Hartman, oud voorzitter van de VVR. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVR op die dag is Eva bij acclamatie tot ere-lid van de VVR benoemd.

Het boek bevat een bundeling van de meest belangrijke bijdragen van Eva Cremers op het terrein van sociaal recht.Het telt vijf delen:

  1. Gelijke behandeling algemeen
  2. Positie van zwangere zelfstandigen
  3. Voorkeursbeleid van vrouwen
  4. Bewijs van discriminatie
  5. Rechtspositie huishoudelijk personeel en alfahulpen

Dit bijna 300 pagina’s tellende boek is voor € 10 (inclusief verzendkosten) bij de VVR verkrijgbaar. Ledenprijs € 7,50 (inclusief verzendkosten). Bestellen via het contactformulier.