Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juni 1998

Verzoekers zijn werkzaam bij de Marechaussee. Volgens het Tenuevoorschriftvan de Marechaussee is het uitsluitend aan vrouwen toegestaan een oorknopjevan bescheiden afmetingen te dragen,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 mei 1998

Verzoeker heeft bij wederpartij gewerkt. Hij stelt discriminerend te zijnbejegend. Verder stelt verzoeker dat onderscheid is gemaakt bij debeëindiging van de arbeidsovereenkomst. De… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 30 april 1998

De werkgever (CNAVTS) weigert mevrouw Thibault over 1983 een beoordelingte geven. Volgens de werkgever voldeed Thibault wegens haar afwezigheidniet aan de voorwaarden, namelijk zes… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 maart 1998

Een man werkt als amusementsmedewerker. Hij stelt dat de bedrijfsleidervan het bedrijf waar hij werkte hem de opdracht gaf om bezoekers van allochtoneafkomst te weren. Hij wenste daar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 1 december 1997

Verzoekster is slachtoffer geworden van seksuele intimidatie door eenmannelijke collega, en stelt het bedrijf wij beide werken, door de wijzewaarop het bedrijf is omgegaan met haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 november 1997

Verzoeker is discriminatoir bejegend door zijn chef. De Commissie oordeeltdat een werkgever wettelijk verplicht is zich te onthouden van discriminatiein arbeidssituaties. Deze… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 november 1997

Verzoekster heeft als oproepsuppoost bij een museum gewerkt. Zij is vanmening dat oproepsuppoosten ongelijk werden beloond ten opzichte vanoproepbaliemedewerkers.De Commissie stelt… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 november 1997

Verzoekster heeft aan de Commissie haar beleid voorgelegd om, in afwijkingvan de afvloeiingsregeling, bij formatieve teruggang groepsleerkrachtenmeteen aanstelling van minder dan 10… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 november 1997

Verzoekster heeft aan de Commissie haar arbeidsvoorwaarden regelingvoorgelegd om deze te laten toetsen aan de Wet onderscheid arbeidsduur(WOA).De Commissie heeft geconstateerd dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 oktober 1997

Verzoeker heeft de Turkse nationaliteit en is sedert 23 oktober 1987 werkzaambij een bedrijf. Verzoeker stelt dat hij door dit bedrijf onheus bejegendisop grond van ras. Ook wordt… Lees verder