Instantie: Hof van Justitie EG, 2 oktober 1997

De – voor vrijstelling van het examen voor toelating voor het beroep vanbelastingadviseur – vereiste periode van beroepsuitoefening wordt met eenovereenkomstige termijn verlengd bij… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 2 oktober 1997

Voor de berekening van de anciënniteit van ambtenaren tellen, de periodenvan tewerkstelling met een arbeidsduur tussen de helft en tweederde vande normale arbeidsduur, slechts voor… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 2 oktober 1997

De NS sluiten bij het verlenen van kortingen op privéreizen buiten de Beneluxaan hun werknemers en hun partners ongehuwde partners uit. Bij binnenlandsereizen en reizen binnen de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 oktober 1997

Verzoekster, van Nigeriaanse afkomst, is sinds 2 september 1996 alsmedewerkster in de huishoudelijke dienst werkzaam. Na een half jaar isdewerksfeer verslechterd. Er ontstond zelfs… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 september 1997

Verzoekster kreeg na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlofanderetaken opgedragen dan die welke zij had voordat zij met verlof ging. Hetbedrijf waar de vrouw werkt stelt… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 september 1997

Verzoeker was werkzaam in een bedrijf waar op de werkvloer alleen deNederlandse taal gesproken mocht worden. Twee maal heeft hij in een anderetaal een gesprek gevoerd op de werkvloer…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 juli 1997

Verzoekster is vanwege haar zwangerschap enige tijd ziek geweest. Zij isvanmening dat haar werkgever er door middel van pesterijen naar streeft hetdienstverband met haar te… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 juni 1997

Verzoekster werkt als ziekenverpleegkundige bij de wederpartij. Zij isgedurende langere tijd door een patiënt wegens haar afkomst gediscrimineerden bedreigd. Hierover heeft zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 maart 1997

Verzoeker was als bij de wederpartij in dienst als produktiemedewerker.Verzoeker is moslim en uit deze geloofsovertuiging door vijf maal per dag tebidden. Deze gebeden vonden plaats… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 februari 1997

Verzoeker was werkzaam bij de wederpartij. Verzoeker is van mening dateen collega zich discriminerend tegen hem heeft uitgelaten in verband metzijn etnische afkomst. Hij heeft hierover… Lees verder