Instantie: Raad van Beroep Rotterdam, 20 december 1990

Klaagster, geboren 23 mei 1927, is in 1947 gehuwd en heeft na degeboorte van haar eerste kind in 1948 haar werkzaamheden alskapster/pruikenmaakster, die zij in dienstbetrekking… Lees verder

Instantie: Bestuur DETAM, 20 december 1990

Mw. X. was sedert december 1975 geheel arbeidsongeschikt. Bij beslissingvan 12 december 1980 is aan haar een AAW-uitkering toegekend. Deze uitkeringis echter niet tot uitbetaling… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Amsterdam, 4 december 1990

Klaagster, geboren 21 oktober 1929, is tot 1 januari 1980 alszelfstandige werkzaam geweest, nadat zij per 1 januari 1979 in verband methaar gezondheidstoestand minder was gaan… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Arnhem, 13 september 1990

Klaagster heeft op 24 april 1989 een verzoek om toekenning van eenAAW-uitkering ingediend terzake van sedert 1973 bestaandearbeidsongeschiktheid. De Detam kent een AAW-uitkering toe,… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Arnhem, 13 september 1990

Klaagster is van 1981 tot juni 1985 werkzaam geweest bij Jafra B.V. voor20 uur per week. Sedert 8 maart 1985 heeft klaagster als uitzendkrachtgewerkt voor vijf uur per dag. Op 10… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 19 april 1990

De vraag is aan de orde of, gelet op het arrest van het Hof van Justitievan de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1987 (zaak 30/85), welk arrest isgewezen naar aanleiding van vragen… Lees verder

Instantie: Voorzitter Raad van Beroep Groningen, 12 april 1990

Klaagster verzet zich tegen de beslissing waarbij verweerster klaagsteronder toepassing van het bepaalde in Art. 25 lid 2 AAW met ingang van 7 mei1987 een AAW-uitkering… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Groningen, 10 april 1990

Aan mevrouw Wilbrink wordt ingaande 1 januari 1985 een AAW-uitkeringtoegekend naar 80-100% arbeidsongeschiktheid en een individuele grondslag vanƒ 54,34. Mevrouw Wilbrink gaat van… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Amsterdam, 21 maart 1990

Vanwege toekenning van een AWW-uitkering wegens het overlijden van haarex-echtgenoot, van wie zij al lang gescheiden is, wordt de AAW-uitkering opgrond van art. 32 lid 1 sub b AAW… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Roermond, 23 februari 1990

Vanwege het toekennen van AWW-uitkering wordt de AAW- uitkering op grondvan art. 32 lid 1 sub b AAW ingetrokken. Volgens de Raad van Beroep maaktdit artikel een onderscheid dat als… Lees verder