Instantie: Raad van Beroep Haarlem, 5 januari 1990

De bedrijfsvereniging heeft het verzoek van klaagster om toekenning vaneen arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen omdat klaagster in het jaar voorhet intreden van de… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Roermond, 5 december 1989

Klaagster heeft verzocht om een AAW uitkering in verband metarbeidsongeschiktheid vanaf 10 juli 1981. Deze uitkering is geweigerd op 28september 1982 op grond van artikel 4 AAW. In 1986… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Roermond, 5 december 1989

Klaagster heeft tot 1988 als inpakster in loondienst gewerkt tot zij hetwerk vanwege arbeidsongeschiktheid staakte. Vanaf 1 maart 1989 ontvangt zijin verband daarmee een rente ingevolge… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Haarlem, 16 juni 1989

Aan klaagster, die op 19 april 1988 een AAW-uitkering heeft aangevraagd,wordt met ingang van 9 april 1987 deze uitkering toegekend vanwege sinds 1972bestaande… Lees verder

Instantie: President van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, 11 mei 1989

Tot januari 1980 hadden gehuwde vrouwen bij arbeidsongeschiktheid geenrecht op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet(AAW)Per 1 januari 1980 kwamen… Lees verder

Instantie: President van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, 26 augustus 1988

Tot januari 1980 hadden gehuwde vrouwen bij arbeidsongeschiktheid geenrecht op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet(AAW)Per 1 januari 1980 kwamen… Lees verder

Instantie: Commissie van de Europese Gemeenschappen, 5 juli 1988

Klaagster heeft twaalf maanden voorafgaande aan haararbeidsongeschiktheid in deeltijd gewerkt en wel gemiddeld 18 uur per weekGedurende de periode van de bedoelde werkzaamheden woonde… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Zwolle, 3 mei 1988

Klaagster ontving al jaren een uitkering krachtens de AAW. Na hetoverlijden van haar ex-echtgenoot ontving zij nog slechts en uitkering van dealgemene weduwen en wezenwet, nadat deze… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Den Bosch, 21 maart 1988

Aan klaagster is met ingang van 1 april 1962 een invaliditeitsrenteingevolge de Invaliditeitswet (IW) alsmede een toeslag ingevolge de Wet totaanvulling van renten krachtens de IW en de… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Amsterdam, 23 februari 1988

AAW. Intrekking AAW-uitkering vrouw met ingang datum huwelijk, 24juli 1982. Voorafgaand aan de AAW-uitkering ontving zij uitkering ingevolgede Algemene Bijstandswet. Op 6 mei 1982… Lees verder