Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 31 oktober 2000

Verdachte en een mededader gaven zich uit als profeten gods en hebben in diehoedanigheid een aantal slachtoffers seksueel misbruikt. Het Hof heeftgeoordeeld dat hierbij sprake was van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 30 augustus 2000

Eiseres is in oktober 1996 verkracht en gegijzeld. Vanaf oktober 1998 iszij onder behandeling van de Riagg. De rechtbank overweegt dat de psychischeschade geacht moet worden ten tijde… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 16 november 1999

Dwang in de zin van art. 242 Sr kan ook bestaan indien het slachtoffer doorverdachte in een afhankelijkheidspositie wordt gebracht waaraan zij zichnauwelijks kan onttrekken. Het brengen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 mei 1999

Hoger beroep van rechtbank Den Bosch 4 april 1997 (Nemesis 1999/2, nr. 1019).Appellant is in 1996 veroordeeld voor verkrachting van geïntimeerde. Hetonderhavige vonnis behandelt… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 3 november 1998

Verkrachting van een slapende vrouw. De dader is op het slachtoffer gaanliggen en hij is met geslachtsgemeenschap begonnen terwijl zij nog sliep.Nadat de vrouw ontwaakte en zich… Lees verder

Instantie: Commissie voor Politieklachten Amsterdam-Amstelland, 16 september 1998

Vrouw doet aangifte van groepsverkrachting. Nadat deze zaak is geseponeerd,dient de vrouw een klacht in op grond van artikel 12 Sv. Deze klacht wordtafgewezen. De vrouw dient ook een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 20 juli 1998

Er wordt bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het SchadefondsGeweldsmisdrijven omdat de hoogte van de immateriële schadevergoeding te laagis vastgesteld. Het hof honoreert dit… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 april 1998

Een man geeft een mannelijke kennis tegen diens zin een tongzoen. De manwordt door het Hof 's-Gravenhage veroordeeld voor verkrachting en feitelijkeaanranding van de eerbaarheid tot… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 20 april 1998

Man en vrouw belanden na een nacht feestvieren enigszins beschonken inbed. De vrouw was haar sleutel kwijt waarop de man haar een slaapplaatsaanbood. De twee speelden samen in een band… Lees verder

Instantie: Schadefonds geweldsmisdrijven, 20 april 1998

Een Nederlandse studente gaat met Nederlandse vrienden een weekje op vakantienaar Frankrijk in een huisje. De eerste nacht wordt ze verkracht door een vande vrienden. Ze verzoekt om een… Lees verder