Instantie: Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, 8 januari 1999

Appellante, advocaat, heeft een toevoeging verkregen ter zake van eenexecutiegeschil betreffende een straat- en/of contactverbod, opgelegd aan deex-echtgenoot van haar cliënte. In de… Lees verder

Instantie: President rechtbank Arnhem, 13 augustus 1998

Op 30 maart 1998 heeft eiseres aangifte gedaan van seksueel misbruik van haardrie kinderen door de buurman. De man is daarvoor op 28 juli 1998 veroordeelden hij moet schadevergoeding… Lees verder

Instantie: Rechtbank Assen, 4 augustus 1998

Eiseres, een vrouw die haar ex-man in de rug heeft geschoten, zal binnenkortonder elektronisch toezicht te worden geplaatst in haar huis. Zij vordertoplegging van een straatverbod aan… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 20 februari 1998

De vrouw heeft een straatverbod gevraagd voor een zeer beperkt gebied tegenhaar ex-partner die in een andere buurt woont. Partijen zijn al geruime tijduit elkaar. In september 1996… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 1998

Appellant heeft geïntimeerde, zijn ex-echtgenote mishandeld. De vrouw vordertverhuisplicht en een straat- en contactverbod. De President van de Rechtbankheeft dit toegewezen. De man… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Arnhem, 3 februari 1998

In april 1994 werd bekend dat een aantal minderjarige kinderen in Ochtenin 1993 en 1994 seksueel misbruikt zijn door H. Bij vonnis van 26 juli1994 heeft de kinderrechter gedaagde… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 29 januari 1998

In maart 1993 is er een einde gekomen aan de affectieve relatie tussenpartijen, twee vrouwen. Vanaf dat moment heeft S. overlast bezorgd aanE. Op vordering van E. heeft de president van… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 1998

Partijen hebben samengewoond vanaf 1986 tot augustus 1992. Uit deze relatieis een kind geboren. Het kind verblijft bij de moeder. Bij vonnis van januari1997 is de man veroordeeld wegens… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 18 december 1997

Partijen hebben enige tijd een relatie gehad. Daarna hebben ze nog regelmatigcontact gehad omdat de vrouw V., regelmatig op het dochtertje van B., deman, paste. Medio maart deelt de… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Amsterdam, 4 december 1997

De man en de vrouw hebben een relatie gehad entot half januari 1997 samengewoond. Zij hebben een zoon die nu dertien jaaroud is. Kort na de bevindingen van de samenwoning heeft de man… Lees verder