Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 16 oktober 2001

Het hof heeft een verzoek tot het horen van het slachtoffer, eventueel door de rechter-commissaris of per e-mail, na uitvoerige rapportage door een psychiater afgewezen op grond van ernstige… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 mei 2001

Na verbreking van haar huwelijk heeft eiseres, van Marokkaanse nationaliteit,op 1 april 1997 een aanvraag voor verblijf op humanitaire gronden ingediend.De rechtbank overweegt dat… Lees verder

Instantie: Staatssecretaris van Justitie, 27 februari 2001

Het huwelijk van S. is verbroken binnen de termijn van drie jaar vanwege(seksueel) geweld. Tijdens het huwelijk is een kind geboren. In bezwaarwordt, gelet op het gestelde in TBV… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Haarlem, 17 januari 2001

Na verbreking van haar huwelijk vanwege mishandeling heeft A. een zgn.'zoekjaar' gekregen tot november 1998. Haar verzoek om verlenging is afgewezenen het daartegen ingediende bezwaar… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 20 december 2000

In een tussenvonnis laat de rechtbank gedaagde toe tot het leveren vantegenbewijs. De rechtbank heeft de stelling van eiseres dat zij van haartwaalfde tot haar zestiende seksueel door… Lees verder

Instantie: Staatssecretaris van Justitie, 26 oktober 2000

P., van Turkse nationaliteit, verblijft sinds 1991 in Nederland o.g.v.een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot. Tijdens het huwelijkworden drie kinderen geboren. In 1997… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 16 augustus 2000

Seksueel misbruik van oppas door de vader van de kinderen op wie zij paste.De man is strafrechtelijk veroordeeld. De vrouw vordert schadevergoeding ineen civiele procedure. De rechtbank… Lees verder

Instantie: Staatssecretaris van Justitie, 7 augustus 2000

S., van Turkse nationaliteit, heeft zich in 1993 bij haar echtgenoot inNederland gevoegd, waartoe zij een verblijfsvergunning heeft verkregen.Het echtpaar heeft vier kinderen. Vanwege… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 28 februari 2000

De vrouw, Filippijnse, is minder dan 3 jaar gehuwd geweest, wanneer zij derelatie verbreekt wegens seksueel geweld. Verweerder stelt dat zij geenaanspraak kan maken op verblijf wegens… Lees verder

Instantie: Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, 22 december 1999

Seksueel misbruik door psychiater. Verzoekster werd behandeld wegens (ondermeer) incestverleden. Psychiater had gedurende behandelsessies meermalengemeenschap met haar. De strafzaak is… Lees verder