Instantie: Rechtbank Utrecht, 3 november 1999

Beide eiseressen zijn misbruikt door gedaagde, die hun zwager en tevenswerkgever is. Y. is meermalen door gedaagde verkracht; X. is ruim negen jaarseksueel door hem misbruikt. Aan… Lees verder

Instantie: Rechtbank Leeuwarden, 8 september 1999

Eiseres is van haar negende tot twaalfde jaar seksueel misbruikt door hethoofd der school die tevens vriendschappelijke contacten onderhield metfamilie van eiseres. Door het seksueel… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 25 juni 1999

Aanvang van de vijfjarige en twintigjarige verjaringstermijn van art. 3:310lid 1 BW. Verweerder spreekt in mei 1994 zijn vader, eiser in cassatie, aantot schadevergoeding wegens… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, 24 juni 1999

Gedaagde was de muziekleraar van de minderjarige eiser en huisvriend van zijnouders. Eiser is van zijn 14e tot 20e jaar seksueel door hem misbruikt.Gedaagde is in… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 18 juni 1999

Seksueel misbruik gedurende 13e tot 15e levensjaar, de periode waarin eisereswerkzaam was als weekendhulp in het bedrijf van gedaagde. De strafrechterveroordeelde de man op 27 oktober… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 mei 1999

Hoger beroep van rechtbank Den Bosch 4 april 1997 (Nemesis 1999/2, nr. 1019).Appellant is in 1996 veroordeeld voor verkrachting van geïntimeerde. Hetonderhavige vonnis behandelt… Lees verder

Instantie: Rechtbank Middelburg, 14 april 1999

Eiseres is als minderjarige door haar stiefoom, gedaagde, seksueel misbruikt.Zij vordert nu schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat de vordering isverjaard omdat eiseres op 1… Lees verder

Instantie: President rechtbank Arnhem, 6 april 1999

Eiseres, verstandelijk en motorisch gehandicapt, is seksueel misbruikt doorhaar broer. Hij is strafrechtelijk veroordeeld voor misbruik gepleegd in deperiode juli tot december 1988…. Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 4 maart 1999

Vervolg op Rechtbank Rotterdam 17 april 1997, RN 1997, nr. 807. Appellante isop vijftienjarige leeftijd op verzoek van haar moeder door een huisvriendmanueel ontmaagd. De moeder vond… Lees verder

Instantie: Rechtbank Assen, 26 februari 1999

Het kort geding is aangespannen tegen een verdachte die zowel door derechtbank Assen als door het Gerechtshof te Leeuwarden is veroordeeld inverband met seksueel misbruik. Zijn advocaat… Lees verder