Instantie: Rechtbank Amsterdam, 20 januari 1999

Seksueel misbruik door gedaagde (vader), in de periode dat de eiseres(dochter) tussen de zes en veertien jaar oud is. Gedaagde is door derechtbank veroordeeld tot twee jaar… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 juli 1998

Oom is veroordeeld wegens seksueel misbruik van zijn twee nichtjes tot eengevangenisstraf van vierentwintig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.In kort geding is de oom… Lees verder

Instantie: Rechtbank Dordrecht, 13 mei 1998

Eiseres is in 1977 door de Raad voor de Kinderbescherming in een pleeggezingeplaatst. Zij is daar door haar pleegvader seksueel misbruikt, waarna zij -na verblijf van één jaar -… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, 28 april 1998

Vader pleegt ontucht met zijn dochter vanaf haar dertiende/veertiende jaar.Vlak voor haar achttiende verjaardag – omstreeks 1980 – is zij door haarvader verkracht. Vanaf september 1992… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 27 februari 1998

Seksueel geweld tegen jeugdigen, aansprakelijkheidDe zuster vordert in deze procedure, voorzover in cassatie nog van belang,een bedrag van ƒ 50.000 als vergoeding van geleden en te… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 5 februari 1998

De rechtbank Arnhem heeft de vader veroordeeld wegens het plegen van ontuchtmet zijn minderjarige dochter. Tevens is de tweede gedaagde veroordeeld voorhet plegen van ontucht met een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 13 november 1997

De rechtbank heeft de vader wegens incest veroordeeld tot een gevangenisstrafvan twaalf maanden voorwaardelijk. De dochter heeft in kort geding gestelddat zij door de incest schade… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 30 september 1997

Het hof heeft in hoger beroep de verdachte ter zake van 'verkrachting,meermalen gepleegd' veroordeeld tot twee jaren en zes maanden gevangenisstraf.Het cassatiemiddel bevat de klacht… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 10 juni 1997

De dochters E. en M. hebben in uitgebreide verklaringen bij de politieverregaande beschuldigingen jegens de ouders geuit ten aanzien vanverkrachtingen, ontucht en andere feiten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 5 juni 1997

Eiseressen 2 en 3 zijn dochters van gedaagde. Zij zijn in het verledentoen zij nog twaalf jaren of jonger waren, door gedaagde seksueel misbruikten zij hebben hiervan eind 1996 aangifte… Lees verder