Instantie: Rechtbank Rotterdam, 19 maart 1998

Instantie

Rechtbank Rotterdam

Samenvatting


Gezamenlijk gezag voor beide moeders wordt toegekend en de kinderen krijgen
de naam van de niet-biologische moeder. Het gezin presenteert zich ook
onder die naam naar buiten toe en met de familie van moeders kant is al
jaren geen contact meer.

Volledige tekst

Het verloop van de procedure

De moeder en haar partner hebben een verzoekschrift ingediend, inhoudende
enerzijds het verzoek tot vaststelling van het gezamenlijk gezag van beiden
over voornoemde minderjarigen en anderzijds tot wijziging van de geslachtsnaam
van beide minderjarigen in die van de partner van de moeder: P.

De zaak is behandeld op 26 februari 1998.

De vaststaande feiten

De moeder oefent van rechtswege vanaf de geboorte van voornoemde minderjarigen
het ouderlijk gezag over hen uit.
De minderjarigen worden door de moeder en haar partner vanaf hun geboorte
gezamenlijk verzorgd en opgevoed, echter de partner van de moeder neemt
de dagelijkse verzorging en opvoeding voor haar rekening.
Het gezin presenteert zich naar buiten toe met de naam P in verband met
het feit dat met de familie van moeders kant al vele jaren geen contact
meer is, dit in tegenstelling tot het contact met de familie van de kant
van de partner van de moeder.

De beoordeling

Nu op grond van de overgelegde stukken en de afgelegde verklaringen is
komen vast te staan dat de partner in een nauwe persoonlijke betrekking
met voornoemde minderjarigen staat, kan de verzochte gezagsvoorziening
als rechtmatig en op de wet gegrond worden toegewezen.
Gelet op vorenstaande, is het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam
van voornoemde minderjarigen van V in P eveneens als rechtmatig en op de
wet gegrond voor toewijzing vatbaar, daar niet is gebleken dat de belangen
van voornoemde minderjarigen zich tegen toewijzing van dit verzoek verzetten.

De beslissing

Bepaalt dat de moeder en haar partner worden belast met het gezamenlijk
gezag over de minderjarigen:
G.A.V., geboren op 5 augustus 1994 te Schiedam en
R.M.V. geboren op 21 september 1990 te Scheidam.
Gelast de wijziging van de geslachtsnaam van voornoemde minderjarige in
P.
Verstaat dat op voet van het bepaalde in artikel 20e, eerste lid van boek
1 van het Burgerlijk Wetboek een afschrift van deze beschikking zal worden
verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Schiedam.

Rechters

Mr Bax-Luhrman