Instantie: Rechtbank Amsterdam, 8 oktober 1997

De heer T. was de levenspartner van de heer B., die op 2 augustus 1993 isoverleden. B. was deelnemer is het pensioenfonds van gedaagde. In 1987 heefthet pensioenfonds een… Lees verder

Instantie: Conclusie Advocaat-Generaal Elmer, 30 september 1997

Het verstrekken van gereduceerd treinvervoer aan de samenwonende partnervan de werknemer mits deze van de andere sekse is als de werknemer zelf,is een direct onderscheid naar sekse in… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 mei 1997

Voor personen die zijn besmet met het HIV-virus is het niet mogelijk eenlevensverzekering met overlijdensrisico af te sluiten. Voor seropositievehemofilie-patiënten, die besmet zijn… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1997

Verzoeker is geweigerd op een camping. De campinghouder heeft aan verzoekeren diens mannelijke partner medegedeeld dat het een familie- en gezinscampingbetrof en dat er voor hen geen… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster heeft ruim 35 jaar samengewoond met haar vrouwelijke partner. Zijwaren beiden werkzaam bij dezelfde werkgever. De werkgever had eencollectieve pensioenverzekering afgesloten… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster heeft ruim 35 jaar samengewoond met haar vrouwelijke partner. Zijwaren beiden werkzaam bij de wederpartij. Verzoekster en haar partner haddenvia de wederpartij eem… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1997

Verzoekers bewonen gezamenlijk een woning die verzoeker 1 van de wederpartijhuurt. Zij hebben verzocht om verzoeker 2 als medehuurder aan te merken,hetgeen door de wederpartij is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 1 april 1997

Verzoeker 1 organiseert danswedstrijden waaraan hij slechts paren vanongelijk geslacht wenst te laten deelnemen. Verzoekster 2 is een verenigingdie in haar wedstrijdreglement heeft… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 maart 1997

Verzoeker is bij een inrichting voor lichamelijk gehandicapten, werkzaamalsziekenverzorger. Een bewoonster heeft verzoeker beschuldigd van ongewensteintimiteiten, hetgeen door… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 november 1996

Verzoeker volgde bij de wederpartij een opleiding tot verpleegkundige,waaraan een dienstverband was gekoppeld. Dit dienstverband is door dewederpartij beëindigd. Verzoeker meent dat… Lees verder