Commentaar Joke Smit Stichting op wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam

VVR-lid Jeroen de Wildt, secretaris van de Joke Smit Stichting, kwam er net op tijd achter dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer opeens spoed wil zetten achter het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990). In de procedurevergadering van 20 januari 2022 werd besloten dat de inbreng voor het verslag al een week later moest worden geleverd.
De Joke Smit Stichting heeft een commentaar naar de leden van de vaste commissie gezonden en daarbij tevens gerefereerd aan de kritiek van de VVR is eerdere fasen van de parlementaire voorbereiding (zie hieronder).
Brief Joke Smit Stichting over seksediscriminatie bij naamskeuze voor kinderen (wetsvoorstel 35990).
Uit het verslag blijkt dat verschillende kamerleden hun voordeel hebben gedaan met de brief.

Het was een te korte termijn voor de VVR om nog te reageren en te verwijzen naar de eerder aan de Raad van State gezonden brief, die op zijn beurt weer verwees naar de gedegen VVR-inbreng voor de internetconsultatie van een voorontwerp van het wetsvoorstel. In beide stukken betoogde de VVR dat het onjuist is dat het kabinet vast houdt aan de directe discriminatie in de zogenaamde vangnetbepaling in het naamrecht. Die bepaalt dat de naam van de vader in de geboorte acte wordt ingeschreven als twee gehuwde (geregistreerde) ouders het niet eens worden over de achternaam van hun (eerste) kind.