Blijft seksediscriminatie in naamrecht gehandhaafd? Brief aan Eerste Kamer ter gelegenheid van plenaire behandeling wetsvoorstel 35990 – maart 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 is de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35990 (introductie gecombineerde geslachtsnaam) in de Eerste Kamer. Met dit wetsvoorstel blijft de (directe) seksediscriminatie in het naamrecht bestaan, terwijl de introductie van de gecombineerde geslachtsnaam een uitgelezen kans is om de discriminatie in het naamrecht eindelijk uit te bannen. Ook het College voor de Rechten van de Mens wees hier op.
Minister Weerwind wringt zich in de Memorie van Antwoord (januari 2023) in allerlei bochten om rechtvaardigingen aan te dragen voor het laten voortbestaan van de niet-sekseneutrale vangnetbepaling: als beide ouders het niet eens worden over de geslachtsnaam van hun kind krijgt het kind de naam van de vader als de ouders gehuwd of geregistreerd partner zijn. Hij (en zijn ambtelijk apparaat) vergeet dat er voor directe discriminatie geen objectieve rechtvaardiging kan worden aangedragen. En er zijn meer omissies in het collectief geheugen als het om naamrecht gaat.
De werkgroep naamrecht van de VVR legt het kort en bondig uit. Met uitvoerige bijlage.

De brief in PDF: 2023-03-01 Reactie VVR-werkgroep naamrecht op 35990 – MvA aan EK