Brief aan Eerste Kamer over handhaven discriminatie in wetsvoorstel introductie dubbele geslachtsnaam, 8 oktober 2022

In een brief met als bijlage een uitvoeriger commentaar betoogt de werkgroep naamrecht namens de VVR dat de Eerste Kamer, wil zij haar bijzondere rol als bewaakster van rechtsstatelijke normen en wetgevingskwaliteit waarmaken, ernstig zou moeten overwegen aan te dringen op een novelle, opdat de beoogde wet geen seksediscriminerende vangnetbepaling zal bevatten.

Hieronder de brief in PDF:

2022-10-08 Commentaar VVR-werkgroep naamrecht inzake seksediscriminatie in naamrecht