Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 februari 1997

Verzoekster was als uitzendkracht werkzaam bij de wederpartij. Verzoeksteris moslim en uit deze geloofsovertuiging door het dragen van een hoofddoek.Verzoekster werd tijdens de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 januari 1997

Verzoekster is bij de wederpartij in dienst geweest. Zij stelt dat dewederpartij onderscheid naar geslacht heeft gemaakt door haar uit te sluitenvan de bij de wederpartij geldende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 november 1996

Verzoeker volgde bij de wederpartij een opleiding tot verpleegkundige,waaraan een dienstverband was gekoppeld. Dit dienstverband is door dewederpartij beëindigd. Verzoeker meent dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 november 1996

Verzoeker volgde bij de wederpartij een opleiding tot verpleegkundige,waaraan een dienstverband was gekoppeld. Dit dienstverband is door dewederpartij beëindigd. Verzoeker meent dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 september 1996

Verzoeker was vanaf 1 maart 1995 gedetacheerd bij de Dienst Sociale Zaken enWerkgelegenheidsprojecten van de Gemeente Den Haag van de wederpartij alsadministratief- en… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 september 1996

Verzoeker was vanaf 1 maart 1995 in dienst bij de wederpartij in het kadervan een werkervaringsplaats. Verzoeker is uit dien hoofde gedetacheerd bij deinlenende organisatie als… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 26 juni 1996

Verzoekster is via een uitzendbureau werkzaam geweest bij de wederpartij.Toen verzoekster vertelde dat zij Jehovah's Getuige was, heeft de wederpartijte kennen gegeven dat er dan voor… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Enschede, 13 juni 1996

Eiseres is dirigent bij gedaagde. Gedaagde en een ander koor zullen samenper1 april 1995 een koor gaan vormen. Besloten is dat de mannelijke dirigentvanlaatstgenoemd koor de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 juni 1996

Verzoekster is van mening dat de wederpartij de arbeidsovereenkomst met haarheeft beëindigd in verband met haar zwangerschap. Zij stelt dat dewederpartij daarmee een verboden… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 juni 1996

Verzoeksters zijn werkzaam bij de wederpartij op de afdelingSchoonmaakdienst. De wederpartij is voornemens deze afdeling op te heffen ende werknemers van de Schoonmaakdienst per 1… Lees verder