‘Verder met het Zandpad’

Notitie ‘Verder met het Zandpad’ In de brief van het College  van B&W van Utrecht dd 16 december 2014 over de voortgang met betrekking tot het Zandpad wordt over een aantal oplossingsrichtingen gesproken. Een van deze oplossingsrichtingen is om bouw, … Lees verder

Brief aan Eerste Kamer over herbezinning wetsontwerp regulering prostitutie en bestrijding misstanden, 18 maart 2013

Aan de Leden van de Commissies Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken, en de Hoge Colleges van Staat /  Algemene Zaken en Huis der Koningin  van de Eerste Kamer Datum      : 18 Maart 2013 Onderwerp: Herbezinning wetsvoorstel Regulering prostitutie en … Lees verder

Marjan Wijers – Straffen hoerenlopers helpt vrouw niet, in NRC Handelsblad 28 februari 2013

Na ruim 12 jaar opheffing bordeelverbod bestaat vrouwenhandel nog steeds. Reden voor kamerleden Myrthe Hylkens (PvdA) en Gert Jan Zegers (CU) om een bezoek aan Zweden af te leggen. Daar hebben ze de klanten van prostituees strafbaar gesteld. Is dat … Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Arnhem, 28 oktober 2002

De aanvraag verblijfsvergunning om arbeid als zelfstandig prosituee te verrichten is buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van een mvv. Deze handelwijze is mogelijk in strijd met de… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 9 oktober 2002

Eiseressen voeren aan dat zij in het kader van de politieactie SPIRIT ten onrechte zijn staande gehouden, opgehouden en aansluitend in vreemdelingenbewaring zijn gesteld. Naar objectieve… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Assen, 16 september 2002

Eiseressen hebben met een beroep op de Associatieovereenkomsten met resp. Bulgarije, Polen en de Slowaakse Republiek een aanvraag gedaan voor een vergunning tot verblijf voor het verrichten van… Lees verder

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken, 11 september 2002

Betrokkene heeft met een beroep op de Associatieovereenkomst tussen de EG en Polen een aanvraag ingediend voor een mvv met als doel 'arbeid als zelfstandig prostituee'. Het bezwaar richt… Lees verder

Instantie: Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, 24 juli 2002

A. is aangehouden op grond van art. 151a Gemeentewet, dat door de gemeente daartoe aangewezen toezichthouders de bevoegdheid geeft prostituees om hun identiteitspapieren te vragen. A. voert aan… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 23 juli 2002

K. is werkzaam als prostituee. Zij staat als onderneming ingeschreven in de KvK met als bedrijfsomschrijving 'prostituee'. De Kvk verzoekt om doorhaling van de inschrijving. Centraal staat de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 2 juni 2002

De betrokken vrouw, van Albanese nationaliteit, is tijdens een zogenaamde zedencontrole door de politie aangehouden nadat gebleken was dat zij met een vals paspoort achter het raam werkte. De… Lees verder