Commentaar gewijzigd voorstel regulering sekswerk (nieuwe internetconsultatie) – 16 maart 2023

Samen met SWExpertise heeft de VVR een uitvoerig kritisch commentaar ingezonden voor de internetconsultatie aangaande de Nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk..
Het commentaar in PDF: 23 03 SekswerkExpertise_Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann_Reactie internet consultatie Wrs_16 maart 2023_met bijlage

In het commentaar komen aan de orde:
1. Kernelementen Wrs en algemene opmerkingen
• Kernelementen Wrs
• Radicale breuk met het bestaande sekswerkbeleid
• Feitenresistentie
• 8 March Principles International Commission of Jurists (ICJ)
• Verbod op verwerking gevoelige gegevens
• Criminalisering vrijwillige commerciële seksuele relaties tussen instemmende volwassenen indien deze plaatsvinden zonder overheidstoestemming
2. Invoering vergunningplicht en landelijke database van sekswerkers
• Meerwaarde vergunning
• Kosten en beveiliging landelijke database
3. Ervaringen in Duitsland met verplichte registratie
• Verdwijning in het Dunkelveld
• Toename onveiligheid, discriminatie en stigma
• Toegenomen kwetsbaarheid voor mensenhandel en uitbuiting
• Opkomst nieuwe markten en mogelijkheden voor chantage en uitbuiting van sekswerkers 4. Invoering Zweedse model voor de meerderheid van sekswerkers
5. Nota van wijziging
• Reikwijdte bestanddelen ‘behulpzaam bij’ en ‘winstbejag’
• Opheffing strafbaarstelling ongeregistreerde sekswerkers en klanten die binnen 24 uur melding doen van misstanden
• Herhaalgesprek
6. Invoering arbeidsverbod voor specifieke groepen sekswerkers: strijd met het recht op vrije arbeidskeuze
7. Alternatief voor de Wrs
8. Het recht van sekswerkers om veilig en legaal te kunnen werken zonder schending van hun grondrechten.

Ook andere organisaties dienden een kritisch commentaar in, veelal in dezelfde richting maar met eigen accenten.

Bijvoorbeeld: Bureau Clara Wichmann
SOA Aids:
Privacy First
Amnesty International

Alle 273 inzending vindt u hier. Bij de vorige consultatie over het in 2019 voorgelegde wetsontwerp waren het er 250.