VVR Reactie Internetconsultatie voorstel Wet Regulering Sekswerk

VVR reactie op consultatieversie wetsvoorstel regulering sekswerk (PDF)

Aan de staatssecretaris van justitie en veiligheid

Geachte mevrouw Broekers- Knol,
Hieronder vindt u samenvatting van de reactie van de VVR op het concept wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk, waarvoor u een internetconsultatie hebt geopend (de gehele reactie is in PDF bijgevoegd – zie hierboven).

Samenvattend vindt de VVR dat

  1. de doelstellingen van dit wetsvoorstel onderling tegenstrijdig zijn;
  2. goede en objectieve wetsevaluatie daardoor onmogelijk is;
  3. het te introduceren vergunningenstelsel, (landelijke) registratie en strafbaarstellingen leiden tot een zichtbare schone (schijn)bovenwereld en onzichtbare (vuile) onderwereld;
  4. het vereiste van zelfredzaamheid (ter verkrijging van een vergunning) niet in een redelijke verhouding staat tot het doel en dat dit vereiste evenmin noodzakelijk is;
  5. landelijke registratie strijdig is met Privacywetgeving /AVG;
  6. de nuloptie kan leiden tot vergroting van de illegale sector en is strijdig met harmonisering van gemeentebeleid;
  7. het pooierverbod te breed geformuleerd is en kan leiden tot het gedwongen zijn te opereren met de criminele partijen;
  8. er vele juridische en praktische haken en ogen aan dit wetsvoorstel kleven.

De VVR kan dan ook niet anders concluderen dat dit wetsvoorstel niet voldoet aan de eisen die aan wetgeving moeten worden gesteld.

De VVR raadt u aan in samenspraak met sekswerkers en hun organisaties wetgeving te ontwerpen waarmee een werkelijke verbetering van de sociale en rechtspositie van prostituees samen gaat met gerichte aanpak van mensenhandel en misstanden.